Od 2015 pracuje jako specjalista ds. szkoleń i rozwoju w Tesco , zarządzając oraz aktywnie uczestnicząc w procesach podnoszenia kompetencji miękkich i menadżerskich 80-osobowej kadry kierowniczej. Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła też 450 sesji coachingowych dla klientów indywidualnych i ponad 250 dla klientów korporacyjnych.
Od 2012 konsultant i trener w projektach dot. zarządzania zespołem oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej. Prowadzi też warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Prowadziła szkolenia dla:

Arcelor, Pracuj.pl, Credit Suisse, Urząd Miejski w Warszawie, Polpharma, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ZUS, TESCO, PKP, PARP, Inkubator Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Jaki ma styl pracy?

  • Pracuje w sposób dynamiczny, bezpośredni i z dużą dawką humoru.
  • Buduje z grupami partnerskie relacje będące podstawą wymiany doświadczeń.
  • Mocno angażuje grupę w dyskusje stawiając liczne otwarte pytania.
  • Stosuje na szkoleniach techniki coachingowe.
  • Wykorzystuje gry szkoleniowe
Dominika Zielińska
5 (100%) 2 votes