Publikacje

Zamknięcie sprzedaży

Ostatnim, najważniejszym momentem wizyty handlowej jest jej zamykanie – czyli realizowanie właściwego celu spotkania z klientem. Wszystkie wcześniejsze etapy rozmowy mają doprowadzić sprzedawcę do tego miejsca i stworzyć warunki na uzyskanie optymalnego zamówienia.

więcej »

Symulowany biznes – cz. 2

Gry symulacyjne, zwane też strategicznymi lub rynkowymi, są znakomitym uzupełnieniem większych cykli szkoleniowych. Ważne jednak, by wybrać odpowiednią grę.

więcej »

Symulowany biznes – cz. 1

Symulacje to jedna z najlepszych metod rozwijania umiejętności strategicznego myślenia, zarządzania przedsiębiorstwem i całościowego spojrzenia na biznes.

więcej »

Style i role kierownicze polskich szefów cz.2

Polscy menedżerowie preferują partycypacyjny styl zarządzania. Takie są wyniki badań firmy szkoleniowej Training Partners i portalu Pracuj.pl.

więcej »

Style i role kierownicze polskich szefów cz.1

Polski szef to najczęściej typ „menedżera – organizatora” lub „lidera – motywatora”. Zdecydowanie rzadziej czuje się strategiem . Preferuje partycypacyjny styl zarządzania, albo działa na ostatnią chwilę i gasi pożary. Takie są wyniki badań firmy szkoleniowej Training Partners i portalu Pracuj.pl

więcej »

Jak wybrać szkolenie

Tworzenie długiego cyklu szkoleniowego dla najwyższej kadry menedżerskiej to w zasadzie działalność doradcza. Zarówno pracownicy działu personalnego jak i zewnętrzni trenerzy więcej czasu poświęcają na prowadzenie analiz, tworzenie koncepcji i wdrażanie narzędzi, niż na same szkolenia.

więcej »

Fajna firma

Nie wystarczy dobry system płac, by z przedsiębiorstwa nie odchodzili najlepsi ludzie. Zdaniem amerykańskich specjalistów, firma musi być jeszcze… fajna. Na ową fajność skłania się kultura organizacyjna, luźna, nieformalna atmosfera i pozamaterialne czynniki motywacyjne.

więcej »

Facilitowanie – czyli szkolenia doradcze

Istotą działania firmy szkoleniowej są nie tylko szkolenia. Również rozwiązywanie – wspólnie z klientem – problemów, z którymi boryka się jego firma. A potem – znów wspólnie z klientem – wdrażanie wypracowanych rozwiązań.

więcej »

Kowalski w Unii

1 maja otwiera się dla Polaków rynek pracy w niektórych krajach Unii. Firma szkoleniowa Training Partners i portal rekrutacyjny pracuj.pl zbadały, co będzie silną a co słabą stroną Kowalskiego na unijnym rynku pracy. Szkoleniowcy opracowali też listę porad dla wyjeżdżających Polaków.

więcej »
Strona 5 z 512345