Podsumowanie sesji 

Tego typu warsztaty nie kończą się konkretnym planem wdrożenia, gotowymi narzędziami czy namacalnymi efektami. Są bowiem otwarciem procesu, a nie jego zamknięciem.  Rezultatem naszej sesji jest więc:

  • Zestaw pomysłów, które uczestnicy dopiero po warsztatach będą analizować pod kątem opłacalności wdrożenia, dopasowania do specyfiki branży, czy strategii każdej z firm.
  • Większa świadomość silnych i słabych stron organizacji („jesteśmy lepsi od drugiej strony w tym,  ale o tamtym możemy się sporo od nich nauczyć”).
  • Dostrzeżenie nieoczywistych ryzyk w planowanych projektach („oni mieli podobny problem, rozwiązali go taką metodą, natrafili na takie ryzyka – uczmy się na ich doświadczeniu”).
  • Zauważenie nieoczywistych szans („oni znaleźli ciekawy sposób na komunikację z konsumentem pokolenia Y, może warto go u nas sprawdzić…”).
  • Znalezienie partnerów do indywidulnych sesji wymiany doświadczeń w wąskich dziedzinach. Jeśli np. w obu firmach pracuje tylko jeden ekspert prawa pracy, na co dzień nie ma z kim wymieniać poglądów i ryzykuje popadanie w rutynę. W drugiej firmie zyskuje partnera do debat i nauki.

Co dalej? To już zależy od uczestników spotkania. Na razie umówili się na kolejne warsztaty w tym samym gronie.  

Komentarz: 

Marta Rogowska, Główny Specjalista ds. Rozwoju Pracowników w Orange – współorganizatorka spotkania.

Znaleźliśmy się nawzajem dzięki inicjatywie Human Explorer. Zrzesza ona przedsiębiorstwa z niekonkurencyjnych branż. Umożliwia firmom wymianę wiedzy na temat procesów, narzędzi, metod zarządzania. Wpadłyśmy na pomysł, by połączyć siły naszych programów talentowych w obu firmach są one oparte na podobnych założeniach.

Celem naszego pierwszego spotkania było poznanie się i wymiana doświadczeń dotyczących konkretnych problemów – np. metod zarządzania projektami. Wyzwaniem było odpowiednie połączenie uczestników w grupy tematyczne, tak by mogli wymienić się wiedzą  w kontekście swoich codziennych zadań. Jednak nie zawsze nazwa danego działu w Orange jest tożsama z tym samym pionem w Grupie Żywiec. Wymagało to od nas, jako inicjatorek warsztatu, wielu rozmów, aby zrozumieć jak dobrze utworzyć grupy tematyczne.

Po spotkaniu uzyskałyśmy mnóstwo pozytywnych komentarzy. Uczestnicy zauważyli, jak bardzo zmieniła się ich perspektywa, jak  mogą spojrzeć na dany problem z innego punktu widzenia. Grupa poprosiła o powtórkę sesji, z naciskiem na wydłużenie czasu na rozmowy i networking. 

Wiemy, że nawiązały się relacje biznesowe  pomiędzy Talentami Orange i Żywiec, które mamy nadzieję, zaowocują konkretnymi działaniami  w przyszłości.

Wioleta Wąsik, Talent Development & Recruitment Manager w Grupie Żywiec – współorganizatorka spotkania.

Myśl wymiany wiedzy i poszerzania horyzontów pomiędzy różnymi firmami kiełkowała w naszych głowach już od dłuższego czasu. Taki pomysł nie jest dość popularnym rozwiązaniem na rynku, wręcz odważnym, stąd znalezienie odpowiedniego partnera i rozwinięcie założeń było kluczowe.
Dzięki inicjatywie Human Explorers mogliśmy takie wydarzenie zrealizować wspólnie z firmą Orange.

Zgłębiając się w wyzwania, jakie ma przed sobą Orange i Grupa Żywiec, znaleźliśmy wiele wspólnych tematów. Wszakże konsument Grupy Żywiec może być też klientem Orange, każdy z naszych menedżerów współpracuje z różnymi pokoleniami, a projekty realizujemy podobnymi metodykami.

Spotkanie oscylowało wokół integracji uczestników i wymiany doświadczeń w ramach grup tematycznych, które uczestnicy sami deklarowali przed warsztatem. Dodatkowo, Training Projects inspirował nas różnymi praktykami biznesowymi i pokazywał, jak możemy się od siebie wzajemnie uczyć. Jako goście, mieliśmy też okazję zwiedzić Ogrody Innowacji Orange.

Myślę, że idziemy w dobrym kierunku – potwierdzają to też komentarze uczestników. Takie spotkania pozwalają na dyskusję na temat aktualnych wyzwań i spojrzenia z innej perspektywy na naszą pracę.

 

Rate this post