Planując szkolenie zamknięte z asertywności, zawsze tworzymy program odpowiednio do oczekiwań pracodawcy i samych uczestników. O co więc Państwa na początek spytamy?

Poniżej prezentujemy zestaw pytań, które najczęściej stawiamy przed przygotowaniem pierwszej oferty szkolenia z asertywnej komunikacji.

 

 1. Jakie zachowania występujące w firmie utrudniają pracę: uległe, agresywne?
 2. Jakich relacji dotyczą trudności: pracownicy – klienci, pracownicy – pracownicy, pracownicy – przełożeni
 3. Co sprawia największą trudność:
 • odmawianie (mówienie „nie”),
 • krytykowanie czy przyjmowanie krytyki,
 • chwalenie pracowników czy przyjmowanie pochwał,
 • wyrażanie oczekiwań (wobec klientów, dostawców, współpracowników, pracowników itp.)
 1. Czy sposób radzenia  sobie pracowników z tzw. trudnymi klientami jest zadowalający?
 2. W jakich sytuacjach asertywność jest dla uczestników kluczowa?
 3. Jeśli grupa odbyła już szkolenia z komunikacji albo rozwiązywania konfliktów – jaki był ich zakres tematyczny?
 4. Jakie są wzajemne relacje w grupy – czy np. na Sali można spodziewać się jakichś konfliktów?
Rate this post