Materiały do lekcji – dla nauczycieli

Nasze materiały (wykłady video i ćwiczenia) mogą pomóc Ci prowadzić lekcje z zakresu innowacyjności, pracy w zespole i szeroko pojętych kompetencji społecznych oraz efektywności osobistej. Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i średnich,  oraz uczelni wyższych, mogą wykorzystywać materiały edukacyjne Fundacji Training Projects bezpłatnie – w przypadku użytku niekomercyjnego (zajęcia dla uczniów …

Szkolenia online otwarte

Zapraszamy na otwarte, w pełni warsztatowe (oparte w 80% na interaktywnych ćwiczeniach) szkolenie online. To nie webinar, a interaktywny warsztat prowadzony na żywo w grupach 4-6 osób: dyskusje w podgrupach, gry,  zadania problemowe. W przypadku, gdy zbierze się mała grupa (1-3 osoby), warsztat nie jest odwoływany. W takiej sytuacji trener …

MOCNOinteraktywne szkolenie online: koronawirus a wyzwania szefa zespołu

Klient zaproponował zamianę marcowych szkoleń na warsztaty online. Pod trzema warunkami. 1. opracujemy program „Koronawirus a wyzwania szefa zespołu”. 2. Nauka z domowego komputera na darmowej technologii. 3. Nie webinar, a interaktywny warsztat: dyskusje w podgrupach, gry,  zadania angażujące ruch manualny.  Oto opis z realizacji tego projektu. 4.8 / 5 …