Z przyjemnością informujemy, że wg. Rankingu Firm Szkoleniowych jesteśmy drugą najlepszą firmą szkoleniową w Polsce. Dziękujemy Państwu – naszym Klientom.

Nasi trenerzy realizują warsztaty tradycyjne oraz online z różnych zagadnień dotyczących technik sprzedaży, psychologii relacji z klientem, negocjacji i innych aspektów handlowca. Nasze szkolenia z technik sprzedaży prowadzą osoby z wieloletnią praktyką w sprzedaży i pracy handlowej, zdobytą w najbardziej uznanych firmach.

Szkolenie prowadzimy dla grup zamkniętych – tworząc program adekwatny do specyfiki strategii handlowej i sprzedawców danej firmy. Realizujemy też coaching indywidualny.

Szkolenia Techniki Sprzedaży

Szkolenie Techniki Sprzedaży, Rola i Zadania Handlowca to warsztat, w którym staramy się utrzymać równowagę pomiędzy uczeniem samych technik i metod, a kształtowaniem postawy i zachowań handlowca – z większym nawet naciskiem na ten drugi aspekt. W końcu to ludzie sprzedają, nie techniki.

Czas trwania szkolenia Techniki Sprzedaży, Rola i Zadania Handlowca: 1-3 dni zależnie od potrzeb szkoleniowych grupy

Program szkolenia Techniki Sprzedaży, Rola i Zadania Handlowca rozwija podstawowe umiejętności skutecznej sprzedaży. Uczestnicy uczą się  rozpoczynania spotkań handlowych i prowadzenia rozmów telefonicznych, rozpoznawania potrzeb klientów oraz właściwego prezentowania oferty i zamykania sprzedaży. Program ten jest więc adresowany przede wszystkim do osób, które chcą odświeżyć lub zweryfikować swoje umiejętności, lub uporządkować wiedzę. Dla doświadczonych handlowców proponujemy natomiast warsztaty na poziomie zaawansowanym lub specjalistycznym.

4.9/5 - (23 votes)

Zakładane efekty po szkoleniu:

 • Prowadzenie skutecznych rozmów telefonicznych w sprzedaży.
 • Prawidłowe korzystanie z technik prowadzących do pozytywnego zamknięcia sprzedaży.
 • Umiejętność kierowania rozmową z klientem.
 • Budowanie trwałych relacji z klientami, owocującymi w przeszłości.

Zagadnienia, które może obejmować szkolenie:

 • Budowanie bazy klientów.
 • Przygotowanie do wizyty handlowej
 • Struktura rozmowy handlowej.
 • Etapy wizyty handlowej oczami sprzedawcy i klienta.
 • Telefoniczne umawianie spotkań.
 • Otwarcie rozmowy handlowej.
 • Typologia klientów, rozpoznawanie typu klienta i adekwatne do danego typu prowadzenie spotkania
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta.
 • Prezentowanie oferty – język cech, zalet i korzyści.
 • Metody obrony ceny.
 • Zastrzeżenia klientów – kłopot czy okazja?.
 • Zamknięcie rozmowy handlowej.

Metody stosowane podczas szkolenia z technik sprzedaży:

 1. Scenki handlowe (odgrywanie ról)
 2. Burze mózgów
 3. Dyskusja
 4. Prezentacja
 5. Gry sprzedażowe – zaawansowana, jedyna w swoim rodzaju symulacja Sales Simulation
 6. Praca z kwestionariuszami i narzędziami do autoanalizy

* Ranking Firm Szkoleniowych