W 2003 roku Rafał Szczepanik, współzałożyciel Pracuj.pl, HRmapa.pl i Training Projects, rozpoczął pierwsze próby z zarządzaniem zdalnym.  Mieszkając w Chorzowie, kierował osobami pracującymi w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie (dział IT, sprzedaż i menedżerowie projektów). Wówczas jeszcze w trybie hybrydowym (dwa dni w tygodniu dojeżdżał do biura), z czasem – stuprocentowo zdalnie (kiedyś z wykorzystaniem Skype, potem Hangout, dziś m.in. Zoom i Teams).

Gdy zaatakował koronawirus, Rafał miał już 16 lat doświadczenia  w koordynowaniu zdalnych zespołów.  Dzielił się nim – prowadząc szkolenia zamknięte – m.in. z menedżerami Nokii, PKO BP, Fujitsu, CapGemini, Veolii i Relayr’a. Prowadził spotkania (zdalnie) dla uczestników z Polski, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Chin, Indii, Australii, Brazylii, Nowej Zelandii i USA. Więcej o tych szkoleniach przeczytasz tutaj, tutaj i tutaj.

W oparciu o te projekty wyłonił się kompleksowy program szkolenia „Akademia Zdalnego Menedżera”. To cykl warsztatów realizowanych w trybie interaktywnych (80% czasu to ćwiczenia), grupowych (4-12 osób) spotkań online.

Program szkolenia składa się z 9 jednodniowych sesji (choć możliwe jest prowadzenie tylko wybranych modułów):

Zespoły rozproszone

Budowanie nowego zespołu. Integracja i team building online. Kultura współpracy nastawiona na realizację wspólnych celów. 7 wymiarów zaufania – jak je kształtować. Relacje zdalne. Strategia rozwoju zespołu zdalnego – wypracowana oddolnie przez zespół.

Zarządzanie zdalne – rola i zadania lidera     

Kompetencje i profil lidera w zdalnej organizacji. Samorozwój i samouczenie się lidera.  Delegowanie zdalne. Kontrola zespołu w warunkach zdalnych a kredyt zaufania. Prowadzenie rozmów one2one.  Budowanie autorytetu i skuteczności przy zachowaniu partnerskiej relacji z kolegami (12 działań budujących autorytet)

Zarządzanie komunikacją

Umiejętności komunikacyjne lidera i członków zespołu.  Narzędzia komunikacji zdalnej. Metody podnoszące jakość zdalnej komunikacji – od parafrazy, przez rodzaje pytań, po kwadrat von Thuna. Trudne sytuacje komunikacyjne (odmowa, feedback, reprymenda, delegowanie niemiłego zadania, trudna zmiana). Eksperymenty komunikacyjne – ćwiczenie własnych umiejętności w działaniu.   

Zdalne motywowanie

Jak rozpoznać, co motywuje pracownika zdalnego? Jak dobierać indywidualne motywatory pozafinansowe w relacji zdalnej? Motywatory w różnych kulturach narodowych.  Co motywuje przedstawicieli młodszych pokoleń? Jak motywować do lojalności, gdy pracownik mieszka 500km od biura?

Innowacyjność w zespołach zdalnych

Jak prowadzić sesje kreatywne zdalnie: od burzy mózgów, przez myślenie wieloperspektywiczne, substytucyjne, po oparte na technikach de Bono i analogiach?  Jak budować innowacyjność w wymiarze indywidualnym i zespołowym?  Jak stworzyć środowisko i kulturę kreatywności, odwagi konstruktywnego ryzykowania, wsparcia w błędach eksperymentowania?

Prowadzenie zdalnych prezentacji i spotkań

Narzędzia spotkań zdalnych: aplikacje, metoda breakout rooms, wirtualne flipcharty i IdeaClouds,  Formy aktywizujące: quizy, ice-breakers. Podnoszenie skuteczności spotkań: przygotowanie, zarządzanie czasem, moderacja. Interaktywne prezentacje angażujące uwagę wszystkich uczestników. Ograniczenia prezentacji i spotkań bez fizycznego kontaktu z grupą – jak sobie z nimi radzić?

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Zespoły rozproszone łączą często przedstawicieli różnych kultur i kontynentów. Jak zarządzać wielokulturowością? Jak wykorzystać różnice kulturowe dla wzmocnienia zespołu? Jak unikać szoku i konfliktu kulturowego? Jak zapewnić szacunek, tolerancję i inkluzywność?

Zarządzanie czasem i ergonomia pracy home office

Jak zarządzać czasem pracy podwładnych – gdy nie potrafią oni uzyskać w domu „biurowego rytmu” i wysokiej efektywności? Jak nauczyć pracowników dbałości o work life ballance i zdrowych zachowań? Jak ustalać cele, priorytety i harmonogramy w pracy zdalnej (przy kontroli zadaniowej a nie godzinowej)? Jak wspólnie z pracownikiem i działem HR zapewnić odpowiednie narzędzia do ergonomii pracy z domu (meble, infrastruktura itp.).

Zdalne szkolenia i coaching

Onboarding nowego pracownika – zdalnie. Codzienny coaching wewnętrzny w modelu GROW, łączony z rozwojowym delegowaniem i feedbackiem. Przygotowywanie i prowadzenie wewnętrznych zdalnych szkoleń i instruktarzy.

Akademię realizujemy w trybie zamkniętym (wszyscy uczestnicy są z jednej firmy) lub indywidualnym (spotkania 1 na 1 z Rafałem). Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją Akademii, lub wybranych szkoleń dot. zarządzania zdalnego i zespołami rozproszonymi, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Rafałem pod adresem rafal@rafalszczepanik.pl .

4.9/5 - (34 votes)