Warsztaty rozwijające umiejętności komunikowania się to nasze najpopularniejsze szkolenie. Nasi trenerzy komunikacji zostali docenieni w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium (więcej o rankingach).

Zapraszamy na szkolenia (tradycyjne oraz online), które w zależności od Państwa potrzeb mogą skupiać się na komunikacji w zespole lub „jeden na jeden” (np. z klientem), budowaniu efektywnej współpracy w zespole, albo poprawie obiegu informacji w firmie.

Szkolenia z komunikacji pozwolą:

 • Skutecznie, przyjaźnie i partnersko komunikować się w 4 oczy i w większym gronie (zespole) – na poziomie zadaniowym (fakty) i emocji (relacje)
 • Świadomie rozpoznawać swój i innych osób styl komunikowania się, dostosowywać przekaz do różnych sytuacji i różnych osobowości współpracowników
 • Budować, poprzez poprawną komunikację, pozytywną atmosferę w zespole
 • Dbać o poprawny obieg informacji w zespole i w firmie (pomiędzy zespołami)
 • Kontrolować jakość komunikacji przez parafrazę, zadawanie pytań i weryfikację przekazu
 • Dbać o prostotę, trafność, zwięzłość przekazu, unikać nieporozumień i chaosu informacyjnego

Program szkolenia „Komunikacja” skupia się zwykle na poniżej przedstawionych zagadnieniach. Są one jednak akcentowane w różnych proporcjach i z różnej perspektywy (np. członka lub lidera zespołu, handlowca lub klienta), zależnie od tego czy uczestnikami szkolenia z komunikacji są menedżerowie, specjaliści, handlowcy, asystentki, brygadziści – dla każdej z tych grup warsztat ma inny przebieg i jest projektowany odpowiednio do potrzeb grupy.

Szkolenie z komunikacji –kluczowe moduły i zagadnienia:

 • Ćwiczenia, symulacje i gry szkoleniowe rozwijające u uczestników ich umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach (np. rozmowa w 4 oczy, zebranie, telefon, e-mail). Odpowiednio dobrane symulacje i ćwiczenia to ponad 50% czasu tego szkolenia, kolejne 20-30% to omówienia i analiza ćwiczeń.
 • Sprawna komunikacja jako narzędzie do dobrego rozumienia i uwspólniania celów w zespole i organizacji
 • Rola lidera i innych członków zespołu w koordynowaniu komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Prosty, przyjazny i skuteczny system komunikacji w zespole i firmie
 • Jasne komunikowanie planów i szybka informacja zwrotna na temat ich realizacji i odchyleń
 • Komunikacja a dobre relacje międzyludzkie, atmosfera i kultura współpracy
 • Komunikacja i jasny przekaz informacji a motywacja i zaangażowanie członków zespołu
 • Komunikacja pisemna, telefoniczna i osobista – różnice i najważniejsze zasady
 • Wpływ komunikacji na budowanie zaufania
4.9/5 - (41 votes)

Przykładowe moduły programu szkolenia z komunikacji:

Analiza studiów przypadków
Najczęstsze problemy występujące podczas pracy i komunikacji w zespole. Podczas szkolenia z komunikacji uczestnicy analizują rzeczywiste wyzwania komunikacyjne, z którymi zmagali się zespoły w kilku polskich firmach. Prezentacja wniosków przed całą grupą, komentarz trenera.

Lego Simulation  – symulacja systemu komunikacyjnego w firmie o złożonej strukturze

W dużej firmie produkującej z klocków Lego sprzęt kosmiczny działa 5 departamentów (które są oddalone od siebie i nie mogą swobodnie rozmawiać). Ostatnio nastąpiła reorganizacja, której efektem jest lekki chaos: nikt nie ma w 100% właściwych zasobów (klocków i dokumentacji technicznej) do budowy. Co więcej, stary i nieprzydatny już regulamin firmowy wymusza wyłącznie formalne kanały komunikacji.

Czy w tych warunkach uda się uczestnikom stworzyć sprawny system komunikacji, bez którego uporządkowanie chaosu i wymienienie się zasobami nie będzie możliwe?

Zagadnienia poruszane i omawiane w Lego Simulation:

 • struktura organizacyjna firmy a komunikacja wewnętrzna
 • niejasne komunikowanie planów i jego wpływ na niezdrową konkurencją wewnątrz zespołu, idea „gry do jednej bramki”
 • dzielenie się doświadczeniem i wymiana pomysłów pomiędzy departamentami,
 • otwarta komunikacja przełożony – podwładny,
 • korporacyjny „głuchy telefon”
 • zasady obiegu informacji pomiędzy różnymi działami i szczeblami zarządza

Zaufanie w zespole

Opierając się na znanych badaniach dot. zaufania, podczas szkolenia z komunikacji przedyskutujemy wpływu komunikacji na kwestie tworzenia i wzmacniania wzajemnego zaufania w zespole. Wypracujemy też listę pomysłów na konkretne działania, które może zrealizować zespół, by zwiększyć poziom wzajemnego zaufania wszystkich członków zespołu.

„Apollo 13” – szkoleniowa symulacja procesu komunikacji w zespole

Jak naprawić procesor komputerowy w statku Apollo 13, kiedy każdy inżynier ma zawiązane oczy i każdy ponosi odpowiedzialność za działanie innego fragmentu procesora?
Ćwiczenie skupia się na uczeniu zasad efektywnej komunikacji w zespole, w tym komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania i porządkowania chaosu komunikacyjnego. Pokazuje, co można osiągnąć poprzez sprawną komunikację, a jakie straty przynosi bałagan informacyjny w zespole. Uczy podstawowych zasad uporządkowanego i efektywnego obiegu informacji.
Podsumowaniem ćwiczenia jest wspólne wypracowanie „Zasad dobrej komunikacji w zespole”.

W drugiej części modułu, podczas szkoleń z komunikacji pisemnej (tworzenie raportów, e-maili, tekstów) odbywa się symulacja tworzenia instrukcji montaży i obsługi poznanego wcześniej procesowa. Uczestnicy piszą instrukcje, które następnie są weryfikowane przez osobe postronną – sprawdzamy, czy postronny odbiorca rozumie i prawidłowo interpretuje przeczytany tekst. Sesja pozwala poznać i przećwiczyć zasady tworzenia jasnych, logicznych i zrozumiałych e-maili czy pism.

Domino Express ® – komunikacja a optymalizacje, innowacje i kreatywność zespołu
Uczestnicy mają zaledwie chwilę, by spośród 24 element…ów wybrać sześć właściwych i ułożyć je w odpowiedniej kolejności Niemożliwe…a może?
Ćwiczenie oparte na badaniach naukowców Harvard Business School. Badali oni jedne z najbardziej efektywnych zespołów świata – zespoły chirurgów na oddziałach intensywnej terapii w nowojorskich szpitalach. Domino Express pozwala przećwiczyć kluczową umiejętność wyróżniającą te zespoły: zdolność superszybkiego rozwiązywania problemów, które wykraczają poza przeciętny przyjęty schemat, są nietypowe i zaskakujące.

„Kwadrat komunikacyjny” – cztery poziomy treści i emocji w jednej informacji:

W tej części szkolenia z komunikacji poznamy tzw. Kwadrat von Thuna. Jego 4 boki to:

 • informacja rzeczowa – fakty,
 • ujawnianie intencji i emocji,
 • określenie relacji z rozmówcą,
 • apel o konkretne działania rozmówcy.

W czasie szkolenia z komunikacji nauczymy się formułowania treści w każdej z czterech płaszczyzn.