Zapraszamy na warsztat rozwijający efektywność osobistą. Jest on oparty na koncepcjach S. Covey’a, oraz unikalnej grze dot. zarządzania czasem w firmie i zespole Time Simulation. Warsztaty prowadzone są tradycyjne oraz online. Nasze podejście do szkoleń z efektywności osobistej zostało docenione w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium (więcej o rankingach).

Szkolenia z zarządzania czasem uczą:

 • Wyznaczać cele i zadania, priorytetyzować, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie
 • Efektywnie wykorzystywać swój czas pracy i unikać marnowania go (a jednocześnie alokować cześć czasu na regenerację i rozwój własny)
 • Pracować z kalendarzem w sposób, który optymalizuje wykorzystywanie czasu
 • Osiągać rezultaty w sposób zgodny z oczekiwaniami przełożonych, ale też dający satysfakcję samemu pracownikowi
 • Kształtować swoją efektywność i zarządzać zadaniami w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Stale poszukiwać innowacji pozwalających poprawiać własną efektywność i wydajność – pracować sprytniej a nie szybciej
 • Analizować wykorzystanie czasu z punktu widzenia kosztów i zysków: np. świadomie decydować czy lepiej zainwestować czas czy pieniądz

Szkolenie Zarządzanie Czasem to 2 moduły:

 1. Wyjątkowa na polskim rynku, zaawansowana gra Time Simulation. Pozwala ona w niezwykle interaktywny, pasjonujący sposób doświadczyć zarządzania czasem w firmie, relacji między efektywnością a zyskownością, zarządzania czasem na poziomie zespołu, oraz mądrego optymalizowania pracy dzięki drobnym innowacjom w organizacji pracy (gra ma wariant ogólny oraz dla handlowców, może być też modyfikowana dla innych grup zawoodwych)
 2. Klasyczny warsztat, przedstawiający zasady wyznaczania celów, efektywności osobistej i zarządzania czasem (tu uczestnicy pracują z osobistymi celami, własnym kalendarzem, planowaniem własnej pracy i zadań).
4.8/5 - (32 votes)

 

Wybrane, przykładowe elementy programu szkolenia z zarządzania czasem:

MODUŁ SZKOLENIA NR 1 

Cele prywatne i zawodowe

Proaktywność i inicjatywa w wyznaczaniu i osiąganiu celów

 1. Sesja rozpocznie się inspirującym ćwiczeniem „mowa pogrzebowa”, które – wbrew swej nazwie – inspiruje do pozytywnego spojrzenia na własne cele życiowe.
 2. Po tej sesji nastąpi prezentacja  „7 nawyków skutecznego działania” (wg. Stephena Coveya), prezentująca ideę:
 • wewnątrzsterowności i proaktywności,
 • wyznaczania właściwych celów – zgodnych z wizją życiową i celami przypisanymi do stanowiska pracy,
 • priorytetyzacji celów i zadań,
 • uwzględniania swoich celów w kontekście potrzeb zespołu, organizacji, firmy, rodziny,
 • planowania równowagi pomiędzy pracą, odpoczynkiem i rozwojem zawodowym
 1. W kolejnym kroku uczestnicy otrzymają formularz „cele i role życiowe” w którym określą swoje cele wieloletnie w poniższych obszarach:
 • rodzina
 • przyjaciele i relacje z bliskimi
 • pasja/hobby
 • sport i rozwój fizyczny
 • umiejętności i rozwój intelektualny
 • finanse
 1. Na koniec grupa zastanowi się, jak powiązać swoje cele życiowe z celami zawodowymi i oczekiwaniami pracodawcy. Innymi słowy „jak postawienie a następnie osiągnięcie celów zawodowych pozwoli mi na zbliżenie się do celów życiowych”

MODUŁ SZKOLENIA NR 2

Efektywne zarządzanie czasem i organizacja własnej pracy

Ustalanie priorytetów i kalendarza pracy – case study

Trudne studium przypadku, w którym uczestnicy muszą zaplanować tydzień pracy menedżera wracającego z urlopu. Na biurku menedżera czeka lista dokumentów, z której wynika taka liczba zadań, jakiej nie da rady zrealizować. Do dyspozycji ma tylko 40 godzin oraz 2 dni pracy asystentki, którą dzieli z innym kierownikiem. Na dodatek niektóre zadania kolidują terminami.

Menedżer musi zdecydować, które zadania wykona sam, które deleguje asystentce, a które odrzuci. Musi określić, które z zadań kolidujących czasowo przesunie na później, a które są pilne i priorytetowe.

Niestety, po zaplanowaniu tygodnia dowie się, że zaszły kolejne zmiany: ktoś się rozchorował, zadzwonił nowy klient, zdarzyła się pilna i krytyczna awaria… Zmiany w swoim planie będzie musiał nanosić codziennie.

Uczestnicy będą wykonywać poniższe zadanie w kilkuosobowych grupach. Następnie zaprezentują wyniki pracy i przedyskutują z prowadzącym kryteria, którymi kierowali się w ustalaniu kalendarza.

Podstawowe zasady optymalizacji zadań i zarządzania czasem

Sesja szkolenia, podczas której uczestnicy poznają szereg zasad pozwalających pracować efektywniej. Niektóre prezentowane zasady dotyczyć będą samodyscypliny w podejściu do planowania i realizacji zadań – będzie to stanowić przypomnienie.

Pozostałe pozwolą uczestnikom pracować „sprytniej” – lepiej wykorzystywać posiadany czas.

Prezentowane zasady dotyczyć będą:

– planowania roku, miesiąca, tygodnia i dnia
– planowania zasad słoniowych, terminowych i bezterminowych
– wyznaczania priorytetów
– unikania tzw. złodziei czasu

Po zaprezentowaniu każdej z nich prowadzący poprosi uczestników, by wypisali (każdy dla siebie) działania, które mogą podjąć/zmienić/zaniechać w oparciu o poznaną zasadę. Np. przy omawianiu zadań słoniowych uczestnicy zostaną poproszeni o rozpisanie przykładowego zadania w czasie.

Złodzieje czasu – jak ich unikać w codziennej pracy

Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na 3-4 grupy, z których każda zajmie się analizą  wybranych tzw. złodziei czasu (czyli wewnątrzfirmowych wąskich gardeł i innych przyczyn które zmniejszają efektywność pracy). W odniesieniu do każdego ze złodziei grupa odpowie – po kolei –  na poniższe pytania.

 1. jakie są konkretne powody, dla których ten złodziej „grasuje” po firmie
 2. w jaki sposób można zlikwidować te przyczyny: co może zrobić pracownik, a co trzeba zrobić na poziomie organizacji
 3. w jaki sposób można zminimalizować skutki: co może zrobić pracownik, a co trzeba zrobić na poziomie organizacji
 4. czy zaproponowane działania nie będą miały negatywnych efektów w innych obszarach (efekty uboczne)?
 5. czy te działania będą opłacalne (koszt a korzyść)
 6. wniosek końcowy: które działania rekomendujemy zastosować/wdrożyć (czyli jakie pomysły przedstawiamy zarządowi do rozważenia)

Kolejność pytań nie jest przypadkowa – grupa powinna najpierw znaleźć odpowiedź na poprzednie pytanie, by dopiero wtedy przejść do następnego.

MODUŁ SZKOLENIA NR 3

Time Simulation – gra symulacyjna dot. zarządzania czasem

Na rynku (przedstawionym w formie kilku współzależnych gier planszowych) konkuruje od czterech do ośmiu przedsiębiorstw sprzedających… czas. Ściślej ujmując, wynajmują one swoich fachowców na określony czas – niczym firmy prawnicze, agencje tłumaczy symultanicznych, wynajem kierowców itp.

Każda z tych firm dysponuje na początku gry tymi samymi zasobami (ludzie, wiedza, czas, pieniądze). Każda z firm dostaje też tyle samo „zamówień od klientów” na identyczną liczbę godzin pracy. Zapytania te są zróżnicowane – jedne wymagają od dostawcy znajomości angielskiego, a inne wiedzy technicznej. Gracze sami decydują więc, któremu ze swoich „wirtualnych pracowników” przydzielą to zadanie – optymalizując podział zadań i wynikające z tego koszty (różni pracownicy mają różne stawki wynagrodzeń).

Zadań jest więcej niż zespół może wykonać, są w różnym stopniu opłacalne (klient płaci więcej lub mniej), niektóre kolidują ze sobą pod względem terminu realizacji lub wykorzystania zasobów. Gracze muszą więc ustalić priorytety – wszystkich zadań na pewno nie zrobią, a jeśli z czymś się spóźnią, zapłacą dotkliwe kary.

Dodatkowym utrudnieniem są zmiany które klienci zgłaszają w trakcie realizacji kontraktów, opóźnienia zewnętrznych kooperantów, nagłe dodatkowe i obowiązkowe czynności (np. niezapowiedziana kontrola skarbowa). Zdarzają się też „choroby” kluczowych „pracowników” w samym środku prowadzonego projektu, oraz inne niespodzianki analogiczne do tych z „realnego świata”.

Im więcej lepiej płatnych zadań (o wyższym priorytecie) zrealizuje grupa, tym więcej zarobi i wygra grę. Ale jeśli podejmie się zadań nieopłacalnych, spóźni się, nie wykorzysta efektywnie czasu swoich pracowników, albo nie poradzi z niespodziewaną zmianą, poniesie dotkliwe koszty. W efekcie uzyska gorszy wynik finansowy i przegra więc z konkurencją…

Rodzaje decyzji podejmowanych przez uczestników: w grze:

Planowanie i ustalanie priorytetów

 • Określenie celów, które grupa chce osiągnąć w czasie gry (w tym mierniki, oraz terminy ich realizacji – SMART)
 • Określenie kryteriów, na podstawie decydujemy czy zadanie jest priorytetowe czy nie
 • Ustalenie głównego planu działania w czasie gry, strategii dla gry

Przydzielanie zadań w zespole

 • Ustalenie, które zadania opłaca się przypisywać którym pracownikom (relacja przychodu z kontraktu do kosztu wynagrodzenia pracownika i kosztu wykorzystania innych zasobów)
 • Dzielenie zadań na poszczególnych pracowników w ramach realizowanych projektów, uwzględniając wyznaczone terminy i czasochłonność zadań
 • Planowanie rezerw (ludzi i czasu) na wypadek nieprzewidzianych zadań do przydzielenia
 • Dzielenie czasu pracowników pomiędzy czas na prace dla klientów, czas na zadania bieżące (np. raportowanie) i czas na rozwój (np. wysyłanie na szkolenia)

Codzienne, operacyjne zarządzanie czasem

 • Przyjmowanie lub odrzucanie zleceń od klientów
 • Operacyjne planowanie realizacji zleceń – kolejność realizacji, czasochłonność, itp.
 • Radzenie sobie ze zmianami oczekiwań klientów (zmiany w kontraktach)
 • Radzenie sobie z niespodziankami (opóźnienia, choroby…)
 • Optymalizacja wykorzystania czasu poprzez rezygnację ze zbędnych zadań (realizowanych tylko z przyzwyczajenia) i likwidowanie tzw. złodziei czasu.