Zapraszamy na warsztaty rozwijające kreatywne postawy i wspierające wdrażanie innowacji w realnym biznesie. Szkolenia (tradycyjne oraz online) prowadzone są przez menedżerów, którzy zajmowali się wprowadzanie programów rozwoju innowacyjności w swoich firmach i są autorami książki „Budowanie kultury innowacyjności”. Nasi trenerzy zostali docenieni w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium (więcej o rankingach).

Szkolenie z kreatywności:

  1. Pozwoli każdemu na wypracowanie swojego własnego podejścia do kreatywności i innowacyjności – zgodnego z własną osobowością, preferencjami i potrzebami zawodowymi.
  2. Pozwoli uczestnikom poznać różne metody kreatywnego myślenia
  3. Wykształci w nich motywację do bycia kreatywnym oraz postawę nastawioną na poszukiwanie innowacji i optymalizacji
  4. Zachęci do poszukiwania nowych pomysłów w każdym obszarze funkcjonowania firmy (a nie tylko na swoim stanowisku pracy)

Szkolenia z innowacyjności – warianty

Nasze szkolenia z kreatywności, innowacyjności i twórczego myślenia mogą zawierać – zależnie od potrzeb – elementy:

  1. Szkolenia uczącego różnorakich technik kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, generowania i wdrażania pomysłów.W  tym warsztacie skupiamy się na tym, by każdy uczestnik odnalazł własną, unikalną i zgodną ze sobą samym drogę do kreatywności. Tylko  jeśli uzna, że poznane metody i styl pracy odpowiada mu – będzie chciał tą drogą podążać.  Omawiane techniki kreatywnego myślenia są tylko narzędziami – celem jest jednak nie sama znajomość metod, ale inspirowanie kreatywnych zachowań w codziennej pracy i życiu.
  2. Warsztatu kreatywnego, nastawionego na wypracowanie twórczych rozwiązań dla konkretnych, istniejących w firmie problemów. To moderowany przez trenera warsztat, w którym uczestnicy przechodzą przez wszystkie fazy pracy nad problemem: od jego nazwania, przez wypracowanie kreatywnych pomysłów lub innowacji, aż po wybór optymalnego rozwiązania i zaplanowanie jego wdrożenia.
  3. Sesji inspiracyjno – motywacyjnych kształtujących pozytywne nastawienie do twórczego myślenia, otwierających umysł na poszukiwanie nowych szans i budujących w uczestnikach przekonanie że każdy może być kreatywny i innowacyjny (niezależnie od kwalifikacji i cech osobowościowych). Sesje te oparte są głównie na kreatywnych grach szkoleniowych, także w plenerze
  4. Szkolenia dla menedżerów: jak budować innowacyjne zespoły i kulturę kreatywności w swoim dziale, jak trwale motywować do twórczego i innowacyjnego myślenia, jak wdrażać innowacjei wdrażać zmiany

Nasze szkolenia z kreatywności, innowacyjności, twórczości i optymalizacji są kreatywne same w sobie. Uczestnicy uczą się w znacznym stopniu przez zabawę i nietypowe gry lub symulacje (w sali lub plenerze). Rozbrajają bomby, prowadzą misję ratunkową Apollo 13, układają domino na czas albo budują maszyny oblężnicze. W każdym ćwiczeniu zasady gry zachęcają ich do proponowania kreatywnych rozwiązań lub innowacyjnych zmian.  Po każdej grze analizujemy proces kreatywny, który zaszedł – ucząc się na własnych doświadczeniach.

Przykład gry będącej elementem szkolenia z kreatywności:

Domino Express

Czyli jak ułożyć w 10 sekund domino, w którym każdy klocek ma potrójne oznaczenia (kolor, kształt i liczba)? Uczestnicy mają zaledwie chwilę, by spośród 24 elementów wybrać sześć właściwych i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Niemożliwe… a może?

Ćwiczenie oparte na badaniach naukowców Harvard Business School. Badali oni jedne z najbardziej innowacyjnych zespołów świata – zespoły chirurgów na oddziałach intensywnej terapii w nowojorskich szpitalach. Gra Domino Express pozwala przećwiczyć kluczową umiejętność wyróżniająca te zespoły: zdolność efektywnego a zarazem innowacyjnego rozwiązywania problemów, które wykraczają poza przyjęty schemat, są nietypowe i zaskakujące.

4.9/5 - (57 votes)