Szkolenie z coachingu (tradycyjne oraz online) adresowane jest do menedżerów, którzy chcą rozwijać swoich podwładnych metodą coachingową. Dzięki uczestnictwu w tym warsztacie menedżerowie będą potrafili:

 1. Określić potrzeby rozwojowe podwładnego – w odniesieniu do sytuacji firmy / działu, zakresu obowiązków podwładnego, oraz indywidualnych oczekiwań zarówno szefa (coacha) jak i podwładnego
 2. Stworzyć plan rozwoju potrzebnych postaw lub umiejętności, zaplanować harmonogram pracy z podwładnym, w tym cele i mierniki oceny dla każdego z etapów coachingu
 3. Świadomie określić, które umiejętności lub postawy mogą być kształcone przez coaching, a które wymagają innych form (np. szkolenia wyjazdowe).
 4. Komunikować się z pracownikami, oraz projektować ćwiczenia i zadania rozwojowe w sposób zgodny z indywidualnym stylem uczenia się danego pracownika, oraz cyklem uczenia się przez doświadczenie (poznają metodykę uczenia przez doświadczenie oraz będą wiedzieć jak dopasować ją do danego podwładnego)
 5. Skutecznie, pozafinansowo motywować pracownika do rozwoju i aktywnego udziału w coachingu (w tym przewidzieć opór przed nauką lub zmianą postaw i zachowań, oraz zaplanować działania prewencyjne)
 6. Przeprowadzać sesje coachingowe: prowadzić dobrze zaplanowane rozmowy coachingowe, wyznaczać zadania do samodzielnego wykonania, monitorować i oceniać postępy w rozwoju podwładnego.

Szkolenia z coachingu – metody pracy

Szkolenie jest realizowane w zdecydowanej większości metodą warsztatową. Uczestnicy będą pracowali na rzeczywistych przypadkach swoich wybranych podwładnych – stworzą dla nich faktyczny plan rozwojowy, przygotują harmonogram procesu coachingowego i zaplanują pierwszą sesję coachingową. Następnie przećwiczą prowadzenie rozmów coachingowych, oraz radzenie sobie z problemowymi sytuacjami, w różnego rodzaju scenkach.

Szkolenie z coachingu prowadzą nasi trenerzy z tytułem Coacha ACC ICF, autorzy polecanych książek o tematyce coachingu. Mają oni wieloletnie doświadczenie jako coachowie wewnętrzni oraz niezależni konsultanci.

Przykładowa tematyka szkoleń dla coachów

 • Najważniejsze pojęcia związane z coachingiem
 • Warunki efektywnego uczenia się dorosłych.
 • Cykl Kolba – nauka przez doświadczenie
 • 4 etapy Cyklu Kolba oraz ich wykorzystanie w coachingu
 • Różnice między coachingiem, treningiem i mentoringiem
 • Definiowanie pożądanych kompetencji i zachowań, praca z modelem kompetencji
 • Przekazywanie informacji zwrotnej w coachingu, feedback
 • Coaching a delegowanie i motywowanie pozafinansowe
 • Model „ratunkowy” oraz model odpowiedzialności ucznia.
 • Miejsce na rozmowę i miejsce na działanie w procesie rozwojowym.
 • Coaching z udziałem i bez udziału przełożonego.
 • Narzędzia wykorzystywane w rozwoju pracowników.
 • Sposób tworzenia planu treningowego i jego wdrażanie oraz bieżący nadzór.
 • Tworzenie planowrozwojowych dla podwładnych

Gra będąca częścią szkolenia z coachingu: Apollo 13

Czyli jak inżynierowie z Houston mają przeprowadzić coaching dla astronautów? Jak nauczyć załogę statku Apollo 13 naprawy modułu sterowniczego lądownika?

Gra skupiająca się na uczeniu zasad efektywnego coachingu, w tym angażowania podwładnego w proces samorozwoju, aktywnego słuchania i odpowiedniego przekazywania wiedzy. Jest znakomitą inspiracją i otwiera szkolenia dla coachów oraz trenerów wewnętrznych.

4.7/5 - (16 votes)