Fundacja Training Projects powołana została, by dofinansowywać projekty non rofit, których celem jest: wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój postaw społecznych i obywatelskich Polaków, kształtowanie kompetencji społecznych dzieci i dorosłych, promocja innowacyjności polskiej gospodarki i polskich firm, wspieranie projektów zorientowanych na odbiurokratyzowanie państwa. Fundacja prowadzi też szkolenia komercyjne, a zysk z tej działalności przeznaczony jest na fundowanie dotacji i grantów dla organizacji non profit.

Co roku Fundacja przekazuje – w formie grantów – 1/3 zysku z prowadzonych szkoleń biznesowych na projekty non profit. Stowarzyszenia i organizacji non profit zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na swoje projekty mogą zgłaszać swoje wnioski w dowolnym momencie. W konkursie można otrzymać:

 1. Dotację na dowolne projekty non profit związane z realizacją jednego z wymienionych niżej celów – pojedynczy projekt może otrzymać max. 30.000zł.
 2. Dodatkowo, każdy wygrany zespół projektowy otrzyma wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia projektu (w zależności od potrzeb danego beneficjenta: zarządzania operacyjne projektem, wyznaczanie strategii projektu, współpraca w zespole projektowym, marketing projektu, itp.)

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność non profit (społeczną, charytatywną, oświatową, naukową, badawczą, inną), poza

 1. Partiami politycznymi i podmiotami z nimi powiązanymi (np. młodzieżówki)
 2. Kościołami i organizacjami religijnymi
 3. Podmiotami, których założycielem lub właścicielem lub zarządzającym jest jednostka budżetowa, samorządowa, lub przedsiębiorstwo albo grupa przedsiębiorstw

Pod uwagę brane będą tylko projekty, które mają charakter całkowicie non profit (choć mogą przyjmować dotacje od sponsorów lub reklamodawców albo opłaty od beneficjentów ), a podstawowym celem projektu jest

Wnioskodawcy składając wniosek, automatycznie wyrażają zgodę na opublikowanie go na stronie internetowej Fundacji Training Projects.

Każdy projekt będzie mógł otrzymać max 100 punktów w 6 kryteriach oceny:

 1. Wdrożenie namacalnych rezultatów – dzięki wdrożeniu projektu powstaje namacalny rezultat, z które korzystać może (pośrednio lub bezpośrednio) możliwie szeroka grupa odbiorców. Wielkość osiągniętych rezultatów projektu to złożenie skali rezultatu (jak duży efekt daje – np. rewolucja czy tylko drobna korekta) i powszechności rezultatu (jak duża grupa może z tego korzystać) – max 30pkt
 2. Powielalność i możliwości upowszechniania – tworzenie rozwiązań „wzorców” – koncepcji, produktów, metod, lub struktur, które w przyszłości inne podmioty będą mogły skopiować, wdrożyć u siebie i liczyć przez to na podobne pozytywne wyniki – max 20pkt
 3. Trwałość efektów – możliwość korzystania z efektów projektu możliwie długo po samym wdrożeniu (np. trwałe systemy, narzędzia), optymalnie po koszcie wielokrotnie niższym niż koszt samego wdrożenia – max 20pkt
 4. Innowacyjność projektu – nowatorskie podejście, forma, cel projektu, sposób zarządzania projektem itp. – max 10pkt
 5. Efekt optymalizacyjny – dzięki wdrożeniu projektu wybrane działania, procesy lub zadania społeczne mogą być realizowane taniej, szybciej, lepiej lub w sposób prostszy albo bardziej zautomatyzowany – max 10pkt
 6. Efektywność ekonomiczna – najlepszy stosunek wygenerowanego rezultatu do wydatkowanej kwoty, wykorzystanie wolontariuszy w miejsce pracowników lub podwykonawstwa itp. – max 10 pkt

Pojedyncza dotacja będzie nie niższa niż 5000zł i nie wyższa niż 30.000zł. Wartość dotacji nie może przekraczać 75% budżetu projektu, przy czym do budżetu nie mogą wliczać się ogólne koszty organizacji, nie związane ściśle z projektem (np. utrzymanie biur)

W przypadku gdy jakość wniosków nie spełni oczekiwań Fundacji Training Projects, możliwe jest:

 1. Zaproszenie wnioskodawców na spotkanie celem konsultacji i uzupełnienia projektu
 2. Wydłużenie terminu składania wniosków

Harmonogram płatności zależeć będzie od specyfiki projektu i jego budżetu – zasadą jest płacenie w transzach zgodnych z kolejnymi logicznymi etapami projektu.

WAŻNE

W naszej filozofii nie leży dawanie głodnym ryby – bo to pomoże mu jednorazowo i doraźnie. Nie finansujemy żadnej pomocy doraźnej – bez względu na jej szczytny charakter. Co więcej, nie sfinansujemy też rozdawania nawet tysiąca wędek. Trzymając się metafory wędki i ryby, zgodzimy się sfinansować zbudowanie fabryki wędek albo innowacyjny projekt nowej automatycznej super-wędki: czyli rozwiązanie systemowe, które w przyszłości pozwoli pomoc nie 1000 osób, ale nieskończonej liczbie osób. Szukamy więc projektów, które tworzą innowacyjne narzędzia, systemowe rozwiązania, nowe podejścia, pilotażowe wdrożenia… Nawet jeśli te projekty wiążą się z naturalnym ryzykiem eksperymentowania – chętnie je sfinansujemy. A jeśli autor pomysłu nie ma doświadczenia w zarządzaniu takimi odważnymi projektami – jeśli tylko ma dobry pomysł, chętnie doradzimy jak go krok po kroku zrealizować.

Na jakie pytania musi odpowiadać wniosek:

 1. Opisz REZULTATY jakie osiągnie projekt i wyraź je w sposób możliwie mierzalny (ilościowo i jakościowo), konkretny, terminowy (opisz REZULTATY a nie WIZJĘ). Nie musisz uzasadniać dlaczego wybrałeś takie REZULTATY – jedynie je przedstaw.
 2. Opisz krótko, w jaki sposób chce te cele zrealizować: jakie będą główne etapy i działania w projekcie. Możesz zrobić to opisowo lub w schemacie Gantta albo dowolnym innym.
 3. Przedstaw te swoje/Wasze doświadczenia (zawodowe, wolontariackie, organizacyjne, inne) które uznajesz za najbardziej przydatne w realizacji tego projektu. Napisz zarówno o zespole zarządzającym projektem, jak i o organizacji (np. stowarzyszeniu), która go realizuje.
 4. Jeżeli twój projekt jest INNOWACYJNY, lub daje EFEKT OPTYMALIZACYJNY, lub umożliwia POWIELENIE REZULTATÓW w innych miejscach (może służyć jako wzorzec dla innych), lub osiągnięte rezultaty są TRWAŁE – przekonaj nas o tym w zwięzły i konkretny sposób.
 5. Przedstaw skrótowo budżet projektu: całościowy koszt i kwoty głównych kategorii kosztowych – nie musisz przedstawiać tu dokładnych kwot ani drobnych szczegółów, wystarczą przybliżone i szacunkowe (o dokładny budżet poprosimy jedynie tych, którzy wygrają grant).
 6. Napisz, o jakiej wielkości grant się ubiegasz, jaki to procent całego budżetu oraz skąd weźmiesz (lub już pozyskałeś) pozostałą kwotę

Przyjmujemy aplikacje nie dłuższe niż 5 stron A4 czcionką 10 – oczekujemy samych konkretów, bez wodolejstwa.  Nie cierpimy biurokracji i ograniczamy papierkologię do minimum – tego samego oczekujemy od grantobiorców 😉

Kontakt i termin

Wnioski należy składać na adres dorota@symulacje.edu.pl

FAQ

Czy można złożyć kilka wniosków?

Nie ma limitu liczby projektów, sugerujemy jednak wybrać max 3 które najlepiej oddają cele konkursu. Mogą też Państwo wysłać pre-aplikację: opisać wszystkie swoje pomysły w sposób bardzo skrótowy (1-2 akapity o każdym pomyśle) a my odpowiemy, który z tych pomysłów ma największe szanse.

Gdzie znajdę NIP Fundacji?

NIP to 627-27-43-801

Czy można porozmawiać z Państwem telefonicznie o naszym pomyśle?

Nie. Na pytania odpowiadamy mejlem. Prosimy zebrać wszystkie pytania i przesłać je w jednej wiadomości – tak będzie prościej dla obu stron. Wnioskodawcy, którzy zasypują nas w tydzień 10 e-mailami, a w każdym z nich jest jedno tylko pytanie, nie sprawiają wrażenia jakby mieli przemyślany i uporządkowany pomysł 😉

Czy w konkursie może brać udział organizacja założona przez firmę, samorząd lub instytut badawczy?

NGOsy powołane przez firmy, samorządy i instytucje badawcze mogą wysyłać do nas wnioski, ale z uwagi na to, iż mają one większą łatwość w pozyskiwaniu środków weźmiemy je pod uwagę w przypadku tylko wybitnych projektów.

Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są kościoły i organizacje religijne, czy można doprecyzować to określenie?

Projekty mające jakikolwiek – nawet pośredni – związek z religią albo organizowane przez podmioty związane z religią lub wiarą nie będą brane pod uwagę.

Jestem nauczycielem i pracuję w szkole jednak z tego co widzę szkoły nie mogą składać projektów. Rozumiem przez to, że ze swoim pomysłem który miałby objąć całe moje miasto muszę sobie znaleźć jakąś organizację NGO i dopiero wtedy złożyć projekt.

Generalnie preferujemy wnioski złożone przez organizacje NGO, ale jeśli ktoś złoży projekt, który szczególnie nas zainteresuje będzie mógł go realizować poprzez szkołę, samorząd lub nawet w ramach naszej fundacji. Choć zakładamy, że będą to bardzo wyjątkowe sytuacje.

Bardzo proszę o informacje, czy są formularze wniosków w trwającym konkursie grantowym?

Czy należy po prostu odpowiedzieć na kolejne pytania?

Nie posiadamy gotowego formularza. Przyjmujemy wnioski w każdej dowolnej, zwięzłej, rozsądnej formie (bez wodolejstwa, urzędniczej nowomowy i idealizowania). Ważne, by wniosek odpowiadał na wszystkie pytania stawiane w opisie konkursu.

Czy wkład własny musi być finansowy i jaką Państwo przyjmujecie formę jego rozliczenia?

Wkład własny musi być finansowy a kwestia jego rozliczenia jest otwarta – będziemy w tym zakresie elastyczni.

Czy mogą być realizowane projekty partnerskie, mam na myśli partnerstwo pomiędzy fundacją a gminą, gdzie partnerem wiodącym była by fundacja?

Tak. W naszym konkursie partnerstwa i konsorcja są równie miło widziane jak projekty indywidualne.

Prowadzimy szkółkę jeździecką a w tym roku chcemy podnieść nasze kwalifikacje instruktorów – czy takie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

Nie – hipoterapia i wszelkie inne formy terapeutyczne nie leżą  w zakresie naszych zainteresowań.

5/5 - (3 votes)