Zapraszamy na tradycyjne lub online szkolenia sprzedażowe wyróżnione aż w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium  (więcej o rankingach). Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez doświadczonych negocjatorów i menedżerów sprzedaży z wiodących polskich firm.

Cel szkolenia „negocjacje”

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji – takich, które prowadzą do uzyskania spodziewanego rezultatu biznesowego przy zachowaniu dobrych relacji z partnerem. Szkolenie z negocjacji każdorazowo dopasowane jest do specyfiki sytuacji negocjacyjnych, np. negocjacje handlowe, zakupowe, konsorcjalne, międzynarodowe itp. Szkolenie jest też dopasowane do  poziomu wiedzy i doświadczenia konkretnej grupy (od początkujących handlowców czy kupców, po zawodowych negocjatorów).

Rezultaty po szkoleniu z negocjacji:

 1. Poszerzona i pogłębiona wiedza o procesie negocjacji, jego etapach i zasadach negocjowania
 2. Świadomość własnego stylu negocjacyjnego, jego silnych i słabych stron
 3. Umiejętność przygotowania się do negocjacji, zaplanowania własnej strategii i przewidzenia strategii drugiej strony
 4. Umiejętność przeprowadzenia efektywnych rozmów na wszystkich etapach procesu negocjacyjnego
 5. Zdolność rozpoznawania pułapek negocjacyjnych (np. manipulacje) i wiedza, jak je omijać
 6. Wyniesione – ze scenek i symulacji w czasie szkolenia z negocjacji – doświadczenie i baza pomysłów odnoszących się do takich negocjacji jakie uczestnicy prowadzą na co dzień (specyfika branży, produkt, typologia partnerów negocjacyjnych).
 7. Opcjonalnie: doświadczenie pracy siebie członka zespołu negocjacyjnego i autora strategii negocjacyjnej – w zaawansowanej gry negocjacyjnej Transaction Simulation
4.8/5 - (24 votes)

Forma szkolenia negocjacyjnego:

 1. Ćwiczenia: indywidualne i zespołowe przygotowywanie się do negocjacji na różnych jej etapach: analiza potrzeb i argumentów drugiej strony, planowanie przebiegu rozmowy itp.
 2. Scenki negocjacyjne: prowadzenie rozmów i negocjacji w symulowanych sytuacjach , jeden na jednego oraz w zespołach negocjacyjnych
 3. Strategiczna symulacja Transaction Simulation
 4. Prezentacja różnych technik negocjacyjnych, zasad obrony przed manipulacjami, wiedzy o procesie prowadzenia rozmów

Możliwy zakres tematyczny szkolenia „negocjacje” (do uzgodnienia):

Przygotowanie do negocjacji i strategia:

 • BATNA moja i drugiej strony
 • Cele oraz interesy moje i drugiej strony
 • Argumenty i propozycje moje i drugiej strony
 • Negocjacje handlowe a negocjacje zakupowe, konsorcjalne, lub inne
 • Nasz indywidualne a zespołowe, zespół negocjacyjny i jego kompetencje
 • Parametry finansowe (cena i inne), w ramach których poruszamy się w negocjacjach
 • Silne i słabe strony nasze i partnerów zza stołu
 • Odróżnienie stanowisk negocjacyjnych od interesów negocjacyjnych – u obu stron rozmów
 • Planowanie kalendarza i etapów negocjacji
 • Negocjacje jako etap procesu sprzedaży
 • Planowanie aspektów międzykulturowych i międzynarodowych

Taktyka negocjacji i gry negocjacyjne

 1. Wzbudzanie zainteresowania ofertą
 2. Podtrzymywanie klimatu rozmowy.
 3. Techniki radzenia sobie z zastojem i patem
 4. Zarządzanie ustępstwami.
 5. Zamykanie negocjacji
 6. Negocjowanie zapisów umowy

Wybrane gry, w które grają negocjatorzy by poprawić swoją pozycję:

 1. Odkładanie na później
 2. Zasada malejących ustępstw
 3. „Ja nie mogę podjąć takiej decyzji”
 4. Gorący ziemniak
 5. Okazanie zamiaru rezygnacji z negocjacji
 6. Technika Kissingera
 7. Technika optyka z Brooklynu
 8. Bezinteresowny kelner
 9. Rozgrywanie ról w zespole negocjacyjnym
 10. Prośba o kilka ofert dla różnych wielkości kontraktów