Zapraszamy na szkolenia dla prezenterów, mówców, trenerów i menedżerów. Prowadzą je – tradycyjnie oraz online, w interaktywny, inspirujący sposób –  trenerzy z listy rankingowej 22 najlepszych polski trenerów i mówców (więcej o rankingach).

Cele szkolenia z prowadzenia prezentacji:

 • Rozwój umiejętności przygotowania atrakcyjnej i skutecznej (zaspokajającej oczekiwania mówcy i odbiorców) prezentacji
 • Poznanie technik i metod wykorzystywanych przez mówców i prezenterów (np storytelling)
 • Ćwiczenie umiejętności publicznego przemawiania i prezentowania
 • Ćwiczenie świadomego dostosowania stylu, formy i treści prezentacji do jej celu (marketingowego, sprzedażowego, motywacyjnego itp.)

Efekty szkolenia z prezentacji:

 • Praktyczna umiejętność przygotowania i przeprowadzenia prezentacji która spełnia cele mówcy i zaspokaja oczekiwania odbiorców
 • Umiejętność takiego prowadzenia prezentacji, by osiągnąć jasno określony cel (np. przekonanie grupy, wygenerowanie zapytań od klientów, wykreowanie pożądanych postaw, zbudowanie wizerunku)
 • Zdolność eliminowania tremy
 • Umiejętność panowania nad grupą słuchaczy
 • Świadomość mocnych i słabych stron własnego stylu przemawiania

Ok 50% czasu szkolenia z prezentacji  to symulacje na scenie – każdy z uczestników opracowuje fragment prezentacji, przeprowadza prezentację przed grupą, a następnie otrzymuje informacje zwrotne od trenera i od pozostałych uczestników. W mniejszych grupach tego typu scenki prezentacyjne powtarzane są 2 lub 3 razy.

4.8/5 - (61 votes)

PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Kiedy technika prezentacji jest efektywnym narzędziem komunikacji:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o komunikacji
 • Przemówienia i prezentacje – kiedy jest stosować
 • Style komunikowania się i przyswajania informacji
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się uczestników.

2. Przygotowanie prezentacji i przemówień publicznych:

 • Przygotowanie sali prezentacyjnej i sprzętu audiowizualnego
 • Przygotowanie konspektu prezentacji, dobór treści
 • Anegdoty, żarty i pytania retoryczne – jak dobrać je do prezentacji?
 • Jak wygłosić przemówienie „z marszu”, czyli przygotowanie bez przygotowania

3. Słucha się oczami, czyli komunikacja niewerbalna

 • Ubiór i wygląd zewnętrzny
 • Panowanie nad gestami i tikami
 • Dopasowanie gestykulacji i mimiki do stylu i osobowości mówcy
 • Techniki niewerbalne odwracające uwagę od treści prezentacji
 • Techniki niewerbalne podkreślające treść prezentacji
 • Praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się niewerbalnego

4. Prowadzenie prezentacji

 • Panowanie nad tremą
 • Przywitanie gości, rozpoczęcie prezentacji
 • Utrzymywanie kontaktu emocjonalnego z odbiorcą
 • Techniki podtrzymywania uwagi
 • Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami
 • Reagowanie na nietypowe sytuacje podczas prezentacji
 • Odpowiadanie na pytania uczestników
 • Podsumowania

5. Podstawy psychologii społecznej – zasady wywierania wpływu na grupę:

 • Lubienie i sympatia
  • Dlaczego ulegamy wpływom ludzi, których lubimy
  • Jak być lubianym przez innych, jak dać się polubić uczestnikowi prezentacji w ciągu kilku minut
 • Zasada autorytetu – jak szybko zbudować autorytet i jak go wykorzystywać w przemówieniach
 • Zasada konsekwencji i zaangażowania – jaki jest idealny sposób na 100% poparcia w wyborach i dlaczego nikt go nie wykorzystuje?
 • Społeczny dowód słuszności, czyli dlaczego większość społeczeństwa myśli, że większość społeczeństwa ma rację? I jak to wykorzystuje ta mniejszość, która wie, że wcale tak nie jest?
 • Zasada podobieństwa – czyli opowieść o sukcesie programu Big Brother
 • Zasada kontrastu – czyli rzecz o tym, czy najpierw prezentować produkt drogi czy tani
 • Zasada niedostępności – dlaczego Adam zerwał jabłko?

6. Symulacja prezentacji – główny blok szkolenia, ok 50% czasu
Wszyscy uczestnicy (po kolei) wcielają się w role różnych prezenterów, prowadzą prezentacje i otrzymują informację zwrotną od innych uczestników oraz trenera (dzień ćwiczeniowy – scenki, praca z kamerą).

Scenki przeplatane są krótkimi grami rozwijającymi umiejętność komunikacji werbalnej.