Zapraszamy na szkolenia z przywództwa wyróżnione aż w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium  (więcej o rankingach). Warsztaty są prowadzone, tradycyjnie oraz online, przez trenerów z doświadczeniem menedżerskim najwyższego szczebla: byli członkowie zarządów i rad nadzorczych wiodących polskich firm – a jednocześnie są to trenerzy z rankingu 22 najlepszych polskich szkoleniowców.

Warsztaty mogą opierać się o jeden z wybranych przez Państwa modeli (często stosujemy podejście sytuacyjne Blancharda albo koncepcję MBO), mieć podejście warsztatowe (praca z narzędziami) lub inspiracyjne (storytelling i gry oparte na przywództwie w wyprawach polarnych – prowadzone przez lidera tych wypraw). Może to też być kombinacja powyższych elementów.

Szkolenia z przywództwa pozwolą:

 • Świadomie pełnić rolę lidera w zespole i organizacji
 • Znać zadania i cele, jakie stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach
 • Rozpoznawać i kształtować swój styl przywództwa
 • Skutecznie budować i prowadzić zespoły do wyznaczonych przed nimi celów
 • Budować relacje  i zaangażowanie w swoich zespołach
 • Skutecznie i przyjaźnie komunikować się z podwładnymi
 • Rozwijać swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa

Szkolenie „Przywództwo” może skupiać się na następujących tematach:

 • Budowanie i rozwój zespołu, kreowanie efektywności i synergii oraz kształtowanie kultury współpracy w zespole
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Rola i zadania lidera w zespołach projektowych lub funkcyjnych
 • Budowanie wizerunku i autorytetu osobistego przywódcy w biznesie
 • Kreowanie atmosfery i środowiska innowacyjności
 • Komunikacja w organizacji
 • Delegowanie
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Rozwój i coaching,
 • Wyznaczanie celów i ocenianie podwładnych
 • Rozwiazywanie  konfliktów,
 • Myślenie strategiczne
 • Podejmowanie decyzji

szkolenie-grahandlowe-negocjacje

4.8/5 - (26 votes)

 

Poniżej przedstawiamy wybrane, przykładowe  moduły ze Szkolenia Przywództwo zrealizowanego dla jednego z naszych klientów:

MetodykaTematyka zajęć
Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie programu, trenera i uczestników
„Pułapka na myszy” – gra menedżerskaPoczuj się liderem – gra menedżerska na otwarcie szkolenia Czyli jak dobrać się do cukierków leżących na ziemi, gdy wszyscy z wyjątkiem lidera mają zawiązane oczy? Teren wokół cukierków otoczony jest ogrodzeniem z alarmem dźwiękowym, a pomiędzy cukierkami rozstawiono pułapki na myszy. Czy uczestnicy zdobędą cukierki, czy też dadzą się złapać? Dynamiczna gra menedżerska pokazująca, jak ważna w zespole jest rola lidera i odpowiednie dobranie stylu przewodzenia do danej sytuacji. Ćwiczenie pokazuje wpływ lidera na efektywność zespołu i zdolność realizacji celu.
burza mózgów, prezentacja, dyskusjaIstota przywództwa Omówienie tematów: – cechy dobrego lidera – lider a menedżer – zadania lidera zespołu Uczestnicy najpierw opracowują listę własnych pomysłów, następnie jest ona uzupełniana poprzez prezentację trenera, po czym następuje finalna dyskusja – omówienie najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych pomysłów i informacji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

 • Jak rozumiemy dzisiaj przywództwo?
 • Czego oczekuje ode mnie firma?
 • Czego oczekują ode mnie moi ludzie?
 • Jak to połączyć?
 • Ja jako menedżer – nastawienie na zadanie.
 • Ja jako lider – nastawienie na zespół.
 • Ja jako mentor i coach – nastawienie na jednostkę.
analiza studiów przypadkuWybitni przywódcy Poznamy 10 najwybitniejszych przywódców biznesowych XX wieku (wg. rankingu Businessman Magazine). Analiza ich silnych i słabych stron. Przeniesienie wypracowanych wniosków na własne postawy i zachowania uczestników.Stworzenie mapy cech i umiejętności dobrego przywódcy.
Mapa ról i stylów zarządzania – autorski test opracowany przez konsultantów Training Projects na podstawie badania zachowań 1000 polskich menedżerów.Style i role przywódcy Kwestionariusz, który pozwala ocenić liderów w poniższych obszarach:Zdolność do przyjmowania określonych ról:

  • Lider dla podwładnych
  • Strateg dla firmy
  • Menedżer dla organizacji
  • Partner dla rynku zewnętrznego
  • Coach

Styl kierowania podwładnymi i organizacją

  • Strażak
  • Demokrata
  • Biurokrata
  • Autokrata
  • Zwolennik partycypacji
Ćwiczenia w kilkuosobowych zespołachKontynuacja testu „Mapa stylów i ról zarządzania” – ćwiczenie rozwijające umiejętność doboru menedżerów o różnych stylach przewodzenia do rożnych typów zadań menedżerskich.
analiza studiów przypadkuProblemy i wyzwania w pracy lidera Uczestnicy analizują studia przypadków najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się liderzy w firmach komercyjnych. Opracowują listę rozwiązań przedstawionych problemów.
prezentacjaNajwiększe błędy polskich menedżerów Prezentacja wyników wieloletnich badań Training Projects. W wyniku tych badań wyłoniono 17 najbardziej powszechnych błędów popełnianych przez polskich menedżerów. Te 17 błędów zostanie omówione – w praktyczny sposób, na konkretnych przykładach.
Studium przypadkuCase „Strategia” – spojrzenie na firmę z perspektywy zarządu Wielowątkowe studium przypadku, w którym uczestnicy wcielają się w role dyrektorów departamentów dużej firmy. Za chwilę wezmą udział w zebraniu, podczas którego zapaść ma decyzja dot. wprowadzenia nowego produktu na rynek. Każdy z dyrektorów dostaje materiały pozwalające przygotować się na spotkanie. Każdy otrzymuje nieco inne informacje: analizy rynkowe, informacje o konkurencji, konsumentach, dane makroekonomiczne, organizacyjne i finansowe. Z drugiej strony, każdy dowiaduje się o kłopotach, trudnościach i potrzebach swojego własnego departamentu.

 • Czy podczas zebrania uczestnicy podejmą decyzje, które będą zgodne z potrzebami klientów, oraz strategią i wizją rozwoju firmy?
 • Czy skupią się na dobru całej firmy i dobru klienta, czy też bronić będą partykularnych interesów swoich działów?
 • Czy ujawnią innym dyrektorom informacje, które posiadają, ale które są niewygodne dla ich działów (np. że mają wolne moce przerobowe, mniej zajętych pracowników i mogliby wziąć na siebie więcej zadań niż innych)?
Domino Express ® – gra menedżerskaPrzywódca jako twórca wybitnych zespołów Czyli jak ułożyć w 10 sekund domino, w którym każdy klocek ma potrójne oznaczenia (kolor, kształt i liczba)? Uczestnicy mają zaledwie chwilę, by spośród 24 elementów wybrać sześć właściwych i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Niemożliwe… a może? Ćwiczenie oparte na badaniach naukowców Harvard Business School. Badali oni jedne z najbardziej efektywnych zespołów świata – zespoły chirurgów na oddziałach intensywnej terapii w nowojorskich szpitalach.Gra Domino Express pozwala przećwiczyć kluczową umiejętność wyróżniająca te zespoły: zdolność superszybkiego rozwiązywania problemów, które wykraczają poza przyjęty schemat, są nietypowe i zaskakujące.Po grze analiza zadań lidera chcącego stworzyć wybitnie efektywny zespół
Podsumowanie szkolenia, przeprowadzenie ankiety końcowej, zakończenie zajęć