Dla dużej firmy usługowej zrealizowaliśmy Akademię Lidera w 100% online. Warsztaty były interaktywne (80% czasu to ćwiczenia w podgrupach), ale czy równie skuteczne jak klasyczne szkolenia? Policzyliśmy, na ile zmieniła się relacja kosztu do korzyści dla zeszłorocznej i tegorocznej Akademii.

Od razu zdradźmy wynik. Szkolenia online są co w opinii klienta o 3% mniej skuteczne (obliczenia z wniosków uczestników i ich przełożonych – załączona tabela). Jednak spotkania wyjazdowe kosztują średnio 64% więcej (koszt hoteli, transportu) i zajmują pracownikom 29% więcej czasu (dojazdy). Dlatego klient zdecydował, że od roku 2021 pozostaje przy warsztatach zdalnych i poszerza je także na inne grupy. Dodatkowym kryterium decyzyjnym był fakt, że każde dwudniowe wyjazdowe szkolenie dla 12 osób to ok. 1,6 tony dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery (2/3 tej emisji stanowią dojazdy). Zdalna Akademia pozwoliła więc zaoszczędzić 24 tony emisji CO2.

Najważniejsze wnioski z analizy:

  1. Efektywność szkoleń online mierzona był jako „zmiana zachowania podwładnego w ocenie jego przełożonego” oraz „zadowolenie z efektów nauki w ocenie samego uczestnika”. I tak liczona efektywność szkoleń wyjazdowych jest o 3% wyższa niż zajęć online. W naszym przypadku online to wyłącznie warsztaty prowadzone „na żywo” (z trenerem), w grupach ok 12-14 osób. Projekt nie zawierał indywidualnego e-learningu ani webinarów wykładowych.
  2. W szkoleniu z przywództwa odnotowano minimalny wzrost efektywności warsztatu online, w porównaniu z wyjazdowym. W warsztatach z delegowania, myślenia strategicznego i zarządzania zmianą, różnice między online a wyjazdowym są poniżej błędu statystycznego.
  3. W szkoleniu z rozwiązywania konfliktów zauważalny jest spadek efektywności – jednak nawet tutaj online jest (w relacji do kosztów) bardziej opłacalny, niż szkolenie wyjazdowe. Zdecydowano jednak, że za rok ten warsztat poprowadzi online 2 trenerów, by móc obserwować wszystkie realizowane scenki (symulacje konfliktu) i dać indywidualny feedback każdemu uczestnikowi. Generalnie, tematyka „komunikowanie i rozpoznawanie emocji, zarządzanie trudnymi emocjami” jest najtrudniejsza do ćwiczenia online. Jest to, poza komunikacją niewerbalną, jeden z dwóch obszarów, w których klient rozważa częściowe uzupełnienie szkoleń online o klasyczne formy nauki.
  4. W przypadku grup, które się nie znają (u nas to byli menedżerowie projektów – grupa międzynarodowa, anglojęzyczna) warto poświęcić ok 30 minut więcej (na pierwszym szkoleniu) na kwestie integracji i przełamywania barier (dodanie do programu interaktywnej gry integracyjnej i icebreakera typu „poznajmy się”). W tej grupie wzrost korzyści z online był najwyższy (rezygnacja z przylotów i dojazdów z krajów regionu – np. Węgry – daje sporo oszczędności).
  5. Dobór grupy uczestników (menedżerowie liniowi z biura, regionalni szefowie sprzedaży, menedżerowie projektowi) nie miał wpływu na spadek lub wzrost efektywności szkoleń online.
  6. Uczestnicy oceniali szkolenia w trzech wymiarach: przyrost wiedzy, ćwiczenie umiejętności (np. symulacje), oraz wymiana doświadczeń i pomysłów między uczestnikami wraz z ujednolicaniem standardów (upowszechnianie najlepszych praktyk). W żadnej z tych kategorii nie zauważono większych różnic pomiędzy online a spotkaniami wyjazdowymi.
  7. Każde szkolenie oceniają także przełożeni uczestników – i to ich opinie klient uznaje za kluczowe dla ew. zmian w podejściu do szkoleń. W czasie 30-90 dni po szkoleniu, szefowie oceniają zmianę zachowania pracownika w kontekście tematu szkolenia (np. po warsztacie z delegowania oceniają, czy w ich subiektywnym odczuciu pracownik lepiej i więcej deleguje i czy oni jako przełożeni odczuwają z tego korzyści). Także tutaj nie zaobserwowano różnicy pomiędzy zadowoleniem ze szkoleń online i wyjazdowych.
  8. W zależności od wielkości grupy szkoleniowej, standardu hotelu oraz odległości od biur, koszty szkoleniowej logistyki (dojazd, noclegi, sale, wyżywienie, nocleg trenera) wynosiły od 46% do 78% – i tyle w tym roku zaoszczędzono (same warsztaty miały identyczną cenę jak rok temu).
  9. Dojazdy pochłaniały rok temu od 13% do 50% czasu szkolenia – tym razem ich uniknięto. W luźnej dyskusji uczestnicy oceniali najczęściej, że chcieliby „pojechać gdzieś” 1-2 razy do roku „poznać się i pobawić”. Dział HR skłania się ku decyzji, by spotkania integracyjne i rocznicowe realizować wyjazdowo, zaś szkolenia prowadzić online. Tegoroczne spotkanie integracyjne, które też prowadziliśmy online, uznano (w luźnych rozmowach) jako „lepsze niż jego brak, ale nie tak fajne jak wyjazdy”.

Oprócz danych syntetycznych z tabeli, badanie ujawniło też kluczowe fundamenty skuteczności szkoleń warsztatowych online. Jeśli rozważają Państwo takie szkolenia i chcą poznać kluczowe elementy sukcesu – zapraszamy do kontaktu z Rafałem Szczepanikiem, menedżerem projektu, pod adresem rafal@rafalszczepanik.pl. Umówimy się na rozmowę i pokażemy je w krótkim video (trudno je przekazać bez interaktywnych narzędzi). 

5/5 - (2 votes)