Zapraszamy na szkolenia – tradycyjne oraz online – dla menedżerów wdrażających zmiany, lub prowadzących  zespoły przez trudny okres zmian. Nasze warsztaty zostały wyróżnione aż w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – trzecie miejsce w kategorii „szkolenia z zarządzania”  (więcej o rankingach).

Szkolenia z zarządzania zmianą pozwolą:

 1. Ocenić,  czy w danej sytuacji warto wprowadzać zmiany rewolucyjne czy ewolucyjne.
 2. Opracować alternatywne scenariusze zmiany i wybrać najlepszy wariant
 3. Zaplanować wdrożenie zmian – w wymiarze organizacyjnym, jak i miękkim (komunikacji, motywacji, oporu).
 4. Zakomunikować zmiany w sposób przekonujący i pozytywnie odebrany przez pracowników
 5. Rozpoznać u pracowników różne style reakcji na zmianę i dotrzeć do każdej grupy osób z odpowiednio dopasowanym przekazem
 6. Rozpoznać różne formy oporu i niechęci wobec zmian i zminimalizować je, a następnie przekonać do zmian różne grupy pracowników
 7. Zmotywować pracowników do współpracy na etapie wdrażania zmian
 8. Zaplanować wsparcie dla załogi w okresie po zmianach, przygotować wsparcie ułatwiające odnalezienie się w nowej sytuacji.
4.7/5 - (23 votes)

 Przykładowe moduły szkolenia „zarządzanie zmianą” (rzeczywisty program jest zawsze efektem wcześniejszego zbadania potrzeb szkoleniowych):

Change Simulation – gra szkoleniowa

Gra symulacyjna, w której uczestnicy próbują efektywnie wdrożyć zmiany organizacyjne – tak, by nie spowodować ryzyka spowolnienia procesów, demotywacji ludzi, opory albo chaosu. Rozważają różne, alternatywne warianty wdrożenia zmiany. Dla każdego analizują zarówno koszty wdrożenia (biznesowe i społeczne), jak i korzyści jakie zmiana przyniesie. Porównują korzyści z kosztami. Uczą się też dopasować zmianę do specyfiki strategii firmy.

Główne tematy poruszane tego dnia:

 • jak nie spowodować kolizji między projektem zmian a codzienną pracą firmy
 • jak rozpoznać motywacje pracowników w okresie zmian
 • jakie bariery organizacyjne i mentalne mogą spowolnić albo zablokować zmiany
 • jak szybko wprowadzić zmianę
 • jakie są korzyści organizacyjne, ekonomiczne i ludzkie ze zmiany

Prowadzenie ludzi przez zmiany

W tym module szkolenia zajmiemy się jednym z najbardziej kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania zmianą: jak przeprowadzić załogę przez zmiany. Przeanalizujemy różne emocje i obawy związane ze zmianą, dowiemy się jak zapobiegać oporowi, motywować do zmian, wspierać ludzi w okresie przejściowym.

Główne tematy poruszane tego dnia:

 • style reakcji na zmianę
 • style kierowania zmianami
 • krzywa zmiany
 • radzenie sobie z oporem wobec zmian
 • komunikowanie zmian
 • motywowanie do stosowania nowych zachowań / systemów / zasad

Zmiana jako projekt

Podczas szkolenia zaplanujemy, krok po kroku, wdrożenie zmiany od strony organizacyjnej. Co należy zrobić, kiedy i w jakiej kolejności? Co będzie łatwe, a gdzie leżą potencjalne miny? Ile czasu zajmie wdrożenie? Korzystając z narzędzi do planowania projektu uczestnicy zaplanują konkretną zmianę: tą, którą faktycznie mają wdrażać. Wyjdą z warsztatu z planem wdrożenia.

Główne moduły tej części szkolenia:

 • określanie planu wdrożenia
 • określanie miernika: jak zmierzymy czy zmiana pozwoliła osiągnąć zaplanowane cele
 • planowanie kolejnych kroków wdrażania zmiany – zmiana jako projekt
 • budowanie zespołu projektowego
 • ryzyka i zagrożenia w trakcie wdrażania zmiany: prewencja i likwidacja szkód