Zapraszamy na szkolenia z motywowania pozafinansowego, wyróżnione aż w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych (więcej o rankingach).

Szkolenie z motywowania adresowane jest do menedżerów, którzy chcą nauczyć się motywować bazując na czynnikach wewnętrznych (dominująco) i zewnętrznych (wspomagająco). Chcą poznać zasady inspirowania i pobudzania aktywności podwładnych i zespołów – w szczególności długoterminowo. Wybierz dla siebie szkolenie tradycyjne lub online.

Szkolenia z motywowania – 6 kroków, których nauczymy:

 1. Rozpoznaj, jakie potrzeby ma dana osoba (profil motywacyjny) i przekonaj się że to nie tylko kwestie materialne. Naucz się, jak rozpoznawać co kogo motywuje – w rozmowie i w obserwacji codziennych zachowań w pracy.
 2. Dobierz te czynniki motywowania, które są trafne i adekwatne dla tej osoby (będą ją motywowały)
 3. Określ cele zadaniowe i rozwojowe, jakie stawiasz przed tą osobą
 4. Powiąż cele pracownika z odpowiednimi czynnikami motywowania
 5. Uświadom pracownikowi powiązanie jego osobistych potrzeb i celów z celami jakie Ty mu stawiasz
 6. Powiąż wybrane czynniki motywowania z wewnętrznymi potrzebami pracownika – wzmacniaj jego motywacje wewnętrzną

Podczas szkolenia każdy uczestnik pracuje na przykładach swoich własnych pracowników – co oznacza że na koniec szkolenia ma gotowy plan motywowania przynajmniej części swojego zespołu.

Szkolenia z motywacji pozafinansowej wyjaśniają:

 • Co motywuje ludzi do pracy
 • Jak rozpoznać, co motywuje konkretną osobę, jak zbudować jej Indywidualny Profil Motywacyjny
 • Jak dostosować działania motywacyjne do profilu konkretnej osoby
 • Jak rozpoznać, wzmocnić i wykorzystać motywację wewnętrzną danej osoby
 • Jak skutecznie oddziaływać czynnikami pozafinansowymi
 • Jak stworzyć plan motywowania poszczególnych członków zespołu – by wytworzyć u nich trwałe i wysokie zaangażowanie do pracy
 • Jak motywować przez delegowanie i rozwój umiejętności
 • Jak modyfikować działania motywacyjne zależnie od sytuacji i etapu rozwoju zawodowego danej osoby
4.9/5 - (56 votes)

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM  SZKOLENIA:

Poniżej przedstawiamy przykładowy, możliwy program szkolenia. Faktycznie zrealizowany warsztat jest zawsze zbudowany w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy menedżerów.

Jak działa motywacja?

 • Co to jest motywacja wewnętrzna i dlaczego skuteczniej wpływa na zaangażowanie pracownika niż zewnętrzna
 • Krótka i praktyczna charakterystyka piramidy Maslova: kogo motywują pieniądze, kogo bezpieczeństwo a kogo prestiż?
 • Dekalog motywacji: 10 najważniejszych zasad motywowania, jakimi powinien kierować się menedżer
 • Wyzwania a motywacja: dlaczego większość z nas jest najbardziej zmotywowana do realizacji celów, w których realizację wierzymy tylko w 50%?

Moja postawa jako szefa: jak moje zachowania wpływają na zaangażowanie w moim zespole?

 • Co motywuje mnie samego?
 • Dlaczego demotywuje innych, podświadomie zakładając ze ich motywuje to co mnie?
 • Jak mój styl zarządzania wpływa na motywację i zaangażowanie zespołu?
 • Które moje zachowania motywują a które demotywują innych?

Indywidualne Profile Motywacyjne: jak mogę rozpoznać, co motywuje Kowalskiego?

 • Indywidualny Profil Motywacyjny – narzędzie, którym zmierzymy co motywuje konkretną osobę
 • 8 najważniejszych typów czynników motywacyjnych: finansowe, bezpieczeństwo, relacje międzyludzkie, prestiż, rozwój umiejętności, wyzwania, decyzyjność, kariera
 • Jak zbudować Indywidualny Profil Motywacyjny także w oparciu o codzienną obserwację pracownika (bez użycia testów)

Barometr Motywacji: zmierzmy motywację w naszym zespole, by wiedzieć jak ją zwiększyć bez wydawania pieniędzy.

 • W czasie szkolenie zmierzymy – z udziałem narzędzia Barometr Motywacji – tak niemierzalne elementy jak zaangażowanie zespołu i satysfakcja ze stosowanych czynników motywacji pozafinansowej
 • Opracujemy listę bardzo konkretnych działań (nie związanych z wydatkami), które może podjąć szef by zwiększyć motywację zespołu – działań adekwatnych do wyniku pomiaru
 • Omówimy – na przykładach – praktyczne zastosowanie tych działań w codziennej pracy szefa

Plan motywowania, czyli przejdźmy do konkretów

 • Macierz motywowania: wobec którego z członków zespołu zastosować które z wymienionych wcześniej działań
 • Synergia motywowania: jak za pomocą jednego działania motywować wiele osób – i nadal dostosowywać czynniki motywacyjne do indywidualnych potrzeb danej osoby
 • Jak motywować przez delegowanie: czyli zwiększać zaangażowanie zespołu, zmniejszając ilość własnej pracy
 • Kalendarz motywowania: kiedy podjąć jakie działanie wobec którego pracownika (każdy uczestnik stworzy roczny plan motywowania dla jednego ze swoich podwładnych)
 • Kogo i kiedy motywować zachęcająco (wyprzedzająco) a kogo i kiedy nagradzająco (za osiągnięte efekty lub podjęte działania)

Wszyscy uczestnicy szkolenia z motywowania otrzymają bezpłatny kwartalny dostęp do narzędzi Indywidualny Profil Motywacyjny i Barometr Motywacji, online w HRmapa.pl. Pozwoli im to określić profile motywacyjne członków ich zespołów i zbudować plan motywowania oparty o precyzyjny, wiarygodny pomiar.