Zapraszamy na szkolenia z zarządzania strategicznego prowadzone w formie pracy nad strategią (warsztaty planistyczne i narzędziowe), gier symulacyjnych (biznesowo – strategicznych) lub szkoleń opartych na studiach przypadku strategii znanych firm. Warsztaty (tradycyjne lub online) zostały wyróżnione aż w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium  (więcej o rankingach). Szkolenia strategiczne są prowadzone przez trenerów z doświadczeniem menedżerskim najwyższego szczebla: byli członkowie zarządów i rad nadzorczych wiodących polskich firm – a jednocześnie są to trenerzy z rankingu 22 najlepszych polskich szkoleniowców.

Nasze szkolenia z zarządzania strategicznego pozwalają:

  • Myśleć w kategoriach strategicznych, rozumieć i świadomie wdrażać strategię swojej firmy
  • Stworzyć skuteczną strategię biznesową dostosowaną do sytuacji konkurencyjnej, oczekiwań akcjonariuszy i potrzeb klientów
  • Przełożyć strategię na działania operacyjne, wdrożyć strategię
  • Patrzeć na swoją firmę w kategoriach strategicznych, makroekonomicznych, rynkowych i finansowych
  • Przeprowadzić analizę strategiczną swojej firmy i konkurentów

Najczęściej szkolenia z zarządzania strategicznego to kombinacja:

  1. Zaawansowanej symulacji strategicznej Service Simulation lub IndustrySimulation (zależnie od branży). To symulacja, w której uczestnicy w kilkuosobowych grupach budują na wirtualnym rynku przedsiębiorstwa, tworzą i wdrażają ich strategie, konkurują w określonym otoczeniu mikro i makroekonomicznym. To pasjonująca, dynamiczna gra, o której wiele osób mówi „w 2 dni doświadczyłem tyle, ile w 2 lata uczą na studiach MBA”
  2. Warsztatu, w którym skupiamy się na analizie strategicznej, planowaniu strategii, zarządzaniu firmą w warunkach konkurencji, modelach biznesowych i innych zagadnieniach ważnych dla danej grupy (np analizie konkurencyjnej, polityce handlowej, segmentacji rynku albo strategii inwestycyjnej).
4.8/5 - (23 votes)

 Symulacja strategiczna 

Na rynku (przedstawionym w formie kilku współzależnych gier planszowych) konkuruje od czterech do ośmiu przedsiębiorstw usługowych. Każde oferuje podobne usługi, ale ma możliwość skupienia się na nieco innych segmentach rynku. Każde na początku gry otrzymuje określone zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie. Celem każdego jest osiągnąć jak największe zyski w ciągu kilku lat. Ale wszystkie konkurują ze sobą (choć mogą docierać do różnych grup odbiorców). By wygrać, muszą określić swój zakres usług i ich poziom cenowy, zastanowić się na wysokością wydatków na marketing, zasoby ludzkie, obsługę klienta, transport. Muszą przygotować budżet i zadbać o płynność finansową w każdym okresie funkcjonowania. Mogą przy tym korzystać z kredytów, ale muszą pamiętać także o fiskusie…
Czy osiągną zysk? Czy będą potrafili skutecznie planować? Czy ich strategia będzie na tyle elastyczna, by można ją dostosować do działań konkurentów?

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:
• zasady funkcjonowania firmy na rynku,
• czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna
• jak pieniądz krąży w firmie, gdzie są źródła kosztów
• podstawowe kategorie finansowe (spojrzenie z perspektywy zarządu na inwestycje, koszty stałe i zmienne, zyski, płynność finansowa)
• czym się kierować, podejmując ważne dla przedsiębiorstwa decyzje strategiczne i operacyjne

Service Game to tylko jedna z wielu symulacji strategicznych zaprojektowanych przez Rafała Szczepanika. W szkoleniu „zarządzanie strategiczne” mozemy wybrac także inne symulacje, bardziej dopasowane do Państwa firmy. Możemy też od nowa napisac symulację oddajacą specyfike Państwa firmy i rynku. Pełna lista symulacji na stronie www.symulacje.edu.pl

Warsztat  – wypracowanie strategii dla rzeczywistej (własnej) lub fikcyjnej firmy:

Analiza strategiczna
a.    Poznanie wybranych narzędzi analizy strategicznej: analiza zasobów firmy, analizy konkurencyjnej i sektorowej, analiza makrootoczenia
b.    Przeprowadzenie analizy strategicznej swojej spółki z wykorzystaniem jednego z narzędzi
c.    Przeprowadzenie analizy strategii swojego działu (swojego obszaru, funkcji itp.) w kontekście sytuacji strategicznej całej spółki

Planowanie scenariuszowe
a.    Poznanie metody planowania scenariusza
b.    Opracowanie 3-4 alternatywnych scenariuszy – na przykładzie własnej firmy (kontynuacja pracy po przeprowadzeniu analizy strategicznej własnej firmy)
c.    Wybór najbardziej prawdopodobnego – do dalszej pracy nad nim

Wyznaczenie celu strategicznego firmy
a.    Przypomnienie istoty celów SMART
b.    Wyznaczenie celu strategicznego (lub kilku celów) w horyzoncie 3-5 lat dla własnej firmy
c.    Wyznaczenie celów strategicznych dla swojego działu – zgodne z nadrzędnym celem firmy
d.    Określenie mierników realizacji celu

Tworzenie planu strategicznego
a.    Wypracowanie ścieżki dojścia do celu – opracowanie głównych elementów planu strategicznego w odniesieniu do celu strategicznego
b.    Określenie planu strategicznego dla swojego działu/funkcji/obszaru, spójnego z planem strategicznym całej firmy
c.    Określenie przybliżonego harmonogramu realizacji (jednostka czasu: kwartał)

Planowanie wdrożenia strategii we własnej spółce
a.   Określenie zadań do wdrożenia w swoim dziale/funkcji/obszarze
b.   Planowanie (metodą projektową) okresu w którym nowa/zmodyfikowana strategia zostanie w firmie zakomunikowana i „uruchomiona”

Zarządzanie zmianą w okresie wdrożenia
a.    Przewidzenie trudności związanych z zarządzaniem ludźmi w okresie wdrożenia nowej strategii
b.    Zaplanowanie działań prewencyjnych niwelujących te trudności