Zapraszamy na szkolenia międzykulturowe (tradycyjne oraz online), które przygotowują do lepszego komunikowania się i pracy w strukturach lub zespołach wielonarodowych. Nasi trenerzy komunikacji zostali docenieni w trzech ostatnich rankingach firm szkoleniowych – w każdym z nich zajęliśmy miejsce na podium (więcej o rankingach).

Szkolenia międzykulturowe to:

 1. Zbudowanie świadomości różnic kulturowych i przygotowanie uczestników do współpracy z cudzoziemcami (w sytuacjach negocjacyjnych, w zespołach wielokulturowych itp)
 2. Poznanie zasad pracy z przedstawicielami konkretnego kręgu kulturowego (np. Latynosi)
 3. Przygotowanie do życia i pracy za granicą
 4. Zintegrowanie zespołu międzynarodowego i wypracowanie zasad / zachowań ułatwiających komunikację i współpracę w tym zespole

Program szkolenia z komunikacji międzykulturowej zawsze uwzględnia kontekst kultury, w której mają odnaleźć się uczestnicy szkolenia. Inaczej prowadzić będziemy zajęcia dla osób, które mają współpracować np. z Japończykami, a inaczej – gdy ze Skandynawami.

Nasze szkolenia międzykulturowe mogą być prowadzone po angielsku, dla grup wielonarodowych, mogą też łączyć elementy szkolenia z integracją szkolonego zespołu (team building).

Trenerzy prowadzący szkolenia z komunikacji międzykulturowej:

 • Mają osobiste doświadczenie wielokulturowe zdobyte za granicą (pracowali i mieszkali za granicą przez wiele miesięcy)
 • Pracowali w międzynarodowych zespołach projektowych i zespołach wirtualnych
 • Pracowali w międzynarodowych firmach, byli zarówno przełożonymi jak i podwładnymi cudzoziemców
 • Publikowali artykuły na tematy międzykulturowe w prasie specjalistycznej.
 • Są pasjonatami także egzotycznych kultur – prywatnie nasi trenerzy spędzili (w ramach urlopów) łącznie ponad rok na wszystkich siedmiu kontynentach (włącznie z międzynarodową bazą badawczą na Antarktydzie )

szkolenia-zarzadzanieszkolenie-grahandlowe-negocjacje

4.8/5 - (31 votes)

 

Nasze szkolenia międzykulturowe zawierają często poniższe moduły warsztatowe:

Temat sesji Temat sesji
Komunikacja międzykulturowa – krótkie wprowadzenie
 • Model kultury – góry lodowej – elementy składowe kultur narodowych
 • Postrzeganie czasu w różnych kulturach
 • Postrzeganie komunikacji w różnych kulturach
 • Postrzeganie budowania relacji międzyludzkich w różnych kulturach
 • Postrzeganie efektywności biznesowej w różnych kulturach
 • Hierarchia, demokracja, decyzyjność i równouprawnienie w różnych kulturach
 • Kultury społeczne i indywidualistyczne
 • Kultury zachowawcze i ekspresyjne
 • Wzorce zachowań i wnioski praktyczne – w odniesieniu do omawianych typów kultur
Derdianie – gra edukacyjnaEmocjonująca gra, zapadająca głęboko w pamięć uczestników szkolenia. Uświadamia uczestnikom, na jakie problemy mogą natknąć przedstawiciele różnych kultur podczas współpracy na gruncie zawodowym. Gra jest znakomitym fundamentem dla dalszego szkolenia w zakresie tematyki „komunikacja międzykulturowa”. Stanowi doskonałą inspirację, pozwala doświadczyć i odczuć szok kulturowy oraz problemy, jakie pojawiają się podczas współpracy przedstawicieli różnych kultur. Ponieważ jest pełna emocji i – zamiast przekazywać wiedzę – tworzy środowisko, w którym grupa sama rozwija umiejętności, jest niezwykle skuteczna.Uczestnicy szkolenia „komunikacja międzykulturowa” zostają podzieleni na 2 zespoły: polskich inżynierów i xymalendzkich pracowników wykonawczych. Xymelandia to kraj o zupełnie obcej, niecodziennej, ale bardzo realnej kulturze. Polscy inżynierowie udają się do Xymelandii by nauczyć xymelnadzkich pracowników budować mosty (jednak wiedza techniczna w tej grze jest zbędna). Następuje realizacja wspólnego projektu i interakcja przedstawicieli obu kultur. Ujawniają się wszystkie typowe problemy w komunikacji międzykulturowej.Podsumowaniem gry jest obszerna dyskusja
Mapa Kultur – komunikacja międzykulturowa na przykładzie różnic wybranych kultur narodowych (np. Polska i Niemcy)Mapa Kultur to narzędzie, dzięki któremu uczestnicy – przedstawiciele 2 krajów – nawzajem poznają własne kultury i problemy w relacjach międzykulturowych pomiędzy swoimi krajami. Fundamentem wysokiej skuteczności narzędzia jest fakt, iż uczestnicy nie poznają różnic kulturowych podczas wykładu, ale nawzajem od siebie: Polacy od Niemców i odwrotnie. Jest to osiągane dzięki specjalnemu kwestionariuszowi, który przedstawiciele obu kultur wspólnie wypełniają. Przy każdym pytaniu ustalają wspólnie, dlaczego Niemcy odpowiadają tak, a Polacy inaczej. Dyskutują motywy swoich decyzji, podają przykłady z własnej kultury (sytuacje codzienne i zawodowe) i dzięki temu nawzajem od siebie uczą się swoich kultur. To sprawia, że sesja jest dużo bardziej interaktywna, znacznie ciekawsze dla uczestników, a skuteczność szkolenia (i trwałość jego efektów) wzrasta.Podczas tej sesji trener nie jest źródłem wiedzy, lecz inspiracji. Dzięki odpowiednio moderowanej dyskusji uczestnicy uczą się, a nie są nauczani.Podczas sesji omówione zostają różnice kulturowe w następujących obszarach:

 • Wartości
 • Czas
 • Relacje międzyludzkie
 • Rezultaty i praca
 • Obyczaje codzienne
 • Styl zarządzania i postawy zawodowe
 • Postawy społeczne i mentalność