Z przyjemnością informujemy, że wg. Rankingu Firm Szkoleniowych jesteśmy drugą najlepszą firmą szkoleniową w Polsce. Dziękujemy Państwu – naszym Klientom.

Zapraszamy na praktyczne i interaktywne szkolenia HR prowadzone przez uznanych praktyków z dziedziny zarządzania ludźmi i zespołami.

Szkolenia HR – trenerzy eksperci

 • Rafał Szczepanik – współzałożyciel i były wiceprezes Pracuj.pl, założyciel serwisu HRmapa.pl, jeden z 28 najlepszych polskich trenerów w szkoleniach z zarządzania i HR wg badan KPMG i magazynu Profit.
 • Jolanta Uran Gędłek – doświadczony menedżer projektów HR, była odpowiedzialna za wdrażanie modeli kompetencyjnych, systemów ocen okresowych i programów rozwoju pracowników w kilkunastu przedsiębiorstwach, psycholog.
 • Adam Pasternak – trener od 15 lat wspierający programy rozwoju HR w dużych firmach produkcyjnych, w bankach i w sieciach handlowych
 • Iwona Piga – autorka gier symulacyjnych i szkoleniowych z zakresu HR, wcześniej pracowała w Procter&Gable, Welli i ArcelorMittal, prowadzi plenerowe szkolenia HR (outdoor).

Szkolenia HR – tematyka:

 • Przywództwo i lider
 • Budowanie zespołów i kierowanie nimi
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Asertywność
 • Coaching
 • Kierowanie ludźmi w okresach zmian
 • Kierowanie  zespołem i ludźmi
 • Motywowanie pracowników
 • Zarządzanie zespołami handlowymi
 • Kierowanie zespołami produkcyjnymi

Nasze szkolenia HR prowadzone są dla grup zamkniętych, albo w formie indywidualnej (spotkania „jeden na jeden” z trenerem). Harmonogram i treść zależą od analizy potrzeb – firmy i uczestników warsztatu. Może on być więc wypadkową kilku tematów, a ćwiczenia, burze mózgów, gry czy scenki są dostosowane do unikalnych potrzeb Państwa firmy, sytuacji w branży itp.

Duża część naszych szkoleń HR prowadzona jest w oparciu o symulację „Personnel Simulation – HR dla nieHR-owców” (patrz niżej) i gry menedżerskie.

Najczęściej prowadzimy szkolenia HR dla liderów zespołów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, szefów projektów oraz w ramach rozwoju tzw. top talentów (przyszłej kadry menedżerskiej).

4.8/5 - (13 votes)

Personnel Simulation – gra HR dla kierowników liniowych

Uczestnicy naszego szkolenia HR – gracze – stają się na jeden lub dwa dni szefami zespołów w pewnej firmie usługowej. Marka i zakres usług tej firmy zbudowane zostały wyłącznie na unikalnym know how pracowników, niebanalnych kompetencjach specjalistów i menedżerów. Klienci „kupują” w tej firmie nie produkt lecz wiedzę i doświadczenie załogi.

Do obowiązków graczy w tym szkoleniu HR  należy:

 • zaplanowanie najlepszej wielkości zespołu do zleconych zadań (ilość pracy),
 • zatrudnienie pracowników – jeśli zespól ma wzrosnąć,
 • przypisanie ludzi do projektów i zadań
 • zorganizowanie dla podwładnych działań rozwojowych (np. szkolenia),
 • zaplanowanie działań motywacyjnych (np. delegowanie uprawnień, coaching, awanse, pochwały…) dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego pracownika
 • obliczenie budżet wynagrodzeń,
 • zaplanowanie kalendarz awansów.

Wszystko to muszą skorelować z przychodami firmy – tak by koszty zmieściły się w dostępnym dla graczy budżecie.

Personnel Simulation to szkolenie HR w formie planszowej gry symulacyjnej, w której na jednym rynku działa kilka konkurujących ze sobą zespołów. Gra dzieje się w czasie rzeczywistym (działania samych uczestników kształtują w dużym stopniu sytuację na rynku), co sprawia że to szkolenie HR jest niezwykle emocjonujący.

Cel tego szkolenia HR:

Symulacja pozwoli uczestnikom zrozumieć istotę i specyfikę poniższych zadań menedżerskich:

 • Planowanie wielkości swojego zespołu
 • Szacowanie ilości pracy dla zespołu – w bliższej i dalszej przyszłości, na podstawie doświadczeń i analiz z okresów minionych oraz trendów na rynku
 • Rekrutowanie pracowników, zwolnienia, rotacja w zespole
 • Stosowanie finansowych i pozafinansowych motywatorów, rozumienie jaki jest ich koszt pieniężny a jaki w postaci angażowania czasu i wysiłku menedżera działu
 • Dostosowanie motywatorów do preferencji motywacyjnych pracowników
 • Planowanie szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników, uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby kadrowe działu oraz preferencje pracowników
 • Radzenie sobie z nagłymi odejściami, chorobami, absencjami
 • Przeprowadzenie analizy ekonomicznej funkcjonowania swojego działu – porównanie kosztu jego istnienia do wartości którą kreuje dla firmy
 • Optymalizowanie pracy zespołu przez zastępowalność pracowników