Najciekawsze teksty z naszego bloga:

Style i role kierownicze polskich szefów cz.2

Niemal pięciuset polskich szefów wypełniło na naszych szkoleniach biznesowych kwestionariusz „Mapa Stylów i Ról Kierowniczych”. To 80 pytań behawioralnych (opisują preferowane zachowania), które badały styl kierowania podwładnymi, metodę podejmowania decyzji, a także preferencję dla wybranych rodzajów zadań menedżerskich. Tak powstała klasyfikacja pięciu najczęściej przyjmowanych ról kierowniczych i pięciu najpopularniejszych stylów zarządzania

Dekalog pracy wewnętrznego moderatora

Zwykle zajęcia budujące zespół prowadzone są dla wszystkich członków tego zespołu – także szefa. Zdarza się, że trener przewiduje dla  tego szefa rolę współprowadzącego zajęcia: wewnętrznego moderatora, który będzie obserwował zespół i udzielał mu informacji zwrotnej po ćwiczeniach.

Największe błędy menedżerów HR – błąd 4

Niektórzy menedżerowie swoją filozofię zarządzania kształtują w oparciu o obowiązujące mody i trendy. Zamiast wybierać działania rozsądne i opłacalne, koncentrują swoją energię na tym co widowiskowe. Wolą być przy tym widowiskowi, niż skuteczni. Uleganie modom” – wdrażanie systemów/procesów, do których firma nie „dojrzała”, lub których nie potrzebuje

Rate this page