Najciekawsze teksty z naszego bloga:

Jak wybrać szkolenie

Tworzenie długiego cyklu szkoleniowego dla najwyższej kadry menedżerskiej to w zasadzie działalność doradcza. Zarówno pracownicy działu personalnego jak i zewnętrzni trenerzy więcej czasu poświęcają na prowadzenie analiz, tworzenie koncepcji i wdrażanie narzędzi, niż na same szkolenia.

Dekalog pracy wewnętrznego moderatora

Zwykle zajęcia budujące zespół prowadzone są dla wszystkich członków tego zespołu – także szefa. Zdarza się, że trener przewiduje dla tego szefa rolę współprowadzącego zajęcia: wewnętrznego moderatora, który będzie obserwował zespół i udzielał mu informacji zwrotnej po ćwiczeniach. Jeśli będziesz prowadzić zajęcia w takiej właśnie konwencji, musisz odpowiednio przygotować szefa do roli moderatora. To w końcu rola inna niż lider zespołu czy menedżer zadania. Nie każdy szef wie, jak moderować gry team building.

Największe błędy menedżerów HR – błąd 4

Niektórzy menedżerowie swoją filozofię zarządzania kształtują w oparciu o obowiązujące na mody i trendy. Zamiast wybierać działania rozsądne i opłacalne, koncentrują swoją energię na tym co widowiskowe. Wolą być przy tym widowiskowi, niż skuteczni.

Rate this page