Najciekawsze teksty z naszego bloga:

Style i role kierownicze polskich szefów cz.1

Blisko pięciuset polskich szefów poddano badaniu „Mapa Stylów i Ról Kierowniczych”. Odpowiadali oni na 80 pytań behawioralnych, które badały styl zarządzania zespołem, sposób podejmowania decyzji, preferencję dla wybranych rodzajów zadań menedżerskich. Następnie ich odpowiedzi były analizowane – zgodnie z zasadami psychologii i statystyki. W efekcie powstała klasyfikacja pięciu najczęściej przyjmowanych ról kierowniczych i pięciu najpopularniejszych stylów zarządzania.

Team building pod dachem

Szkolenia team building kojarzymy głównie z wiosna i latem. Wtedy pogoda najbardziej sprzyja zajęciom w terenie. Jednak pracodawcy coraz częściej organizują wyjazdy integracyjne zimą – pod dachem. Chcesz dowiedzieć się jak zorganizować takie szkolenie? Zapraszamy.

Największe błędy menedżerów HR – błąd 6

Wdrożenie ocen pracowniczych zawsze budzi obawy. Jeśli nie zostaną one rozwiane jeszcze na etapie projektowania systemu, rozmowy okresowe pozostaną fikcja a formularze oceny – bezużyteczną makulaturą. Dlatego ważne, by od samego początku w prace nad systemem zaangażować przedstawicieli załogi i kierowników liniowych.

Rate this page