Coaching to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – poprzez obserwację, stawianie pytań, celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnej i trenowanie nowych zachowań.

Warunki wyjściowe udanego procesu coachingu

 • Otwarta komunikacja
 • Kultura feedbacku do pracowników i od pracowników
 • Gotowość do zmian i ich akceptacji (obie strony)
 • Ustalone zasady i normy są przestrzegane

Model GROW:

 • Goal – cel (smart) – zdefiniowany jasny cel
 • Reality – rzeczywistość (kontekst) – rozpoznanie aktualnego punktu wyjścia
 • Options – opcje (różne warianty rozwiązań) – potencjalne możliwości osiągnięcia celu
 • Will – wola działania – motywacja, zaangażowanie, świadomość wagi działania

Cechy dobrych pytań coachingowych

 • Nakłaniają do myślenia – mają formę, która do tego zmusza (np. otwartą, nieoceniającą)
 • Podnoszą samoświadomość pracownika (np. ukierunkowują myślenie na nowe obszary)
 • Stawiają wyzwania
 • Są krótkie i wymagają szczerych odpowiedzi
 • Zachęcają do wzięcia odpowiedzialności

Przykładowe pytania coachingowe

 • JAK WYGLĄDA STAN NA DZIŚ?
 • JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY STANEM NA DZIŚ A CELEM?
 • CO NAM MOŻE PRZESZKODZIĆ?
 • CO MAMY, CO CHCEMY MIEĆ?
 • JAKIEGO WSPARCIA POTRZEBUJEMY?
 • KTO MOŻE NAS WESPRZEĆ?
 • JAKĄ CZĘŚĆ CELU MOŻNA ZREALIZOWAĆ DZIĘKI DOSTĘPNYM NARZĘDZIOM?
 • DO JAKIEJ CZĘŚCI CELU MUSIMY OPRACOWAĆ DODATKOWY PLAN DZIAŁANIA?
 • JAKIE MAMY WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIA?
 • JAKIE PRZESZKODY MOŻEMY NAPOTKAĆ ?
 • CO MOŻNA ZROBIĆ BAZUJĄC NA DOŚWIADCZENIU I WIEDZY?
 • DLACZEGO TEN CEL JEST TAK WAŻNY?
 • JAKIE OPCJE DZIAŁAŃ WYBIERASZ?
 • CO ZAMIERZASZ ZROBIĆ I KIEDY?
 • JAKI BĘDZIE NASTĘPNY KROK?

On the job training – szkolenie podczas wykonywania obowiązków służbowych, praca trenera z osobą szkoloną w normalnych sytuacjach zawodowych. Trener obserwuje, dostarcza informacji, daje wskazówki i udziela rad.

Przygotowanie do szkolenia on-the-job

 • Umówienie treningu (z wyprzedzeniem)
 • Przypomnienie kontraktów treningowych  i przeprowadzonych szkoleń
 • Ustalenie celu treningowego
 • Sprawdzenie planu dnia
 • Sprawdzenie narzędzi do pracy

Realizacja szkolenia on the job – może zawierać np. pokaz pracy (coach prezentuje dobre praktyki), ćwiczenia pod okiem coacha, wspólne dyskusje i rozwiązywanie problemów, symulacje i scenki (np. rozmowy negocjacyjnej) itp.

Podsumowanie szkolenia:

 • Przypomnienie celu treningowego i biznesowego
 • Pokazanie postępów
 • Ustalenie elementów do doskonalenia i obszarów rozwojowych
 • Plan działań do następnej wspólnej pracy
 • Ustalenia daty następnej wspólnej pracy
5/5 - (1 vote)