Na nasze szkolenia menedżerskie, interpersonalne, handlowe i gry symulacyjne pomagamy uzyskać dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych. Firmy średnie (do 250 pracowników i do 10 mln Euro rocznego obrotu) mogą uzyskać dofinansowanie 80% kosztów. Duże – 50%.

W praktyce, choć wniosek o dotację zobowiązany jest złożyć pracodawca, my przejmujemy za Państwa formalności.  Od napisania wniosku po pomoc w rozliczeniu (w przypadku projektów liczących kilkanaście i więcej dni szkoleniowych – robimy to bezpłatnie).

Jak uzyskać dotację?

  1. Pierwszy krok to określenie, jakie grupy zawodowe i z jakich tematów chcemy szkolić. W każdym województwie i powiecie istnieje inna lista tzw. zawodów deficytowych – jeśli Państwa pracownicy zaliczają się do tych zawodów, o dotację jest łatwiej. Prosimy o kontakt – sprawdzimy dla Państwa, jak to wygląda w Państwa powiecie. Podpowiemy też, jak zwiększyć szanse (redefiniując nieco program szkolenia, tak by wpisywał się w dopuszczalne kryteria).
  2. Jeśli uznajemy że szansa na dotację jest duża, piszemy wniosek (wypełniamy kilkustronicowy formularz i podpisujemy kilka formalnych oświadczeń).
  3. To koniec pracy – aż do uzyskania dotacji. Jeśli decyzja będzie pozytywna – podpisujemy umowę, wypełniamy kolejnych kilka oświadczeń (np. o ochronie danych osobowych), realizujemy szkolenie i wystawiamy fakturę.
  4. Faktura zostaje przesłana do instytucji finansującej (np. urzędu pracy). Po przelaniu dotacji faktura zostaje opłacona, do urzędu przesyłają Państwo bankowe potwierdzenie przelewu – i w większości przypadków na tym kończą się prace formalne.

Powyższa procedura może nieco różnić się w zależności od źródła finansowania (KFS, BUR, RPO) i województwa (różne urzędy mają różne zasady).

Kiedy dotacja się opłaca?

Największymi beneficjentami są firmy średnie – tu uzyskujemy aż 80% zwrotu. Projekt opłaca się też bardziej przy większej ilości szkoleń – jeden wniosek i rozliczenie załatwia dofinansowanie np. 20-30 dni szkoleniowych (mogą one być adresowane do tej samej lub różnych grup pracowników).

Jak długo trzeba czekać?

Od kilku do kilkunastu tygodni – zależnie od pory roku (urzędy rozpisują wnioski na początku roku a potem w trakcie roku mają tzw. dogrywki, jednak różnie to wygląda w różnych powiatach. Generalnie polecamy myśleć o dotacji z wyprzedzeniem, na etapie układania rocznych planów szkoleniowych. Wówczas można wpisać do dotacji znaczną część planowanych szkoleń (a wartość dotacji może wynieść do 8000zł na pracownika).

Przykładowa kwota dofinansowania

Załóżmy, że mają Państwo 50 pracowników objętych szkoleniami z dotacji – to 4 grupy szkoleniowe. Każdy pracownik w tym roku przejdzie 3 dwudniowe szkolenia. Daje nam to 4 grupy x 3 szkolenia x 2 dni = 24 dni szkoleń. Przy koszcie jednego dnia na poziomie 4500zł da nam to 108.000zł. Dotacja dla dużej firmy wyniesie więc 54.000zł, a dla średniej – 86400zł.

Rate this post