Fundacja Training Projects prowadzi zarówno komercyjną działalność szkoleniową, coachingową i doradczą, jak projekty społeczne i charytatywne związane z edukacją i rozwojem ludzi.

 Misja Fundacji Training Projects – określona przez Fundatora i Prezesa Zarządu, Rafała Szczepanika to:

Rozwijamy kompetencje społeczne, innowacyjne, przywódcze i związane z efektywnością osobistą – u dzieci i dorosłych. Moderujemy procesu samo-uczenia się przez doświadczenie, zabawę, eksperymenty i symulacje. Pomagamy uczestnikom naszych szkoleń stawać się liderami projektów, zmian, zespołów i organizacji.

Szczegółowe cele działania Fundacji Training Projects określa jej statut. Najważniejszymi z celów określonych w statucie są:

  • Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w zakresie kształtowania umiejętności i podstaw społecznych, zawodowych, ekonomicznych, obywatelskich, innowacyjnych i przedsiębiorczych
  • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację lub finansowanie imprez promujących sport jako narzędzie integracji społecznej i kształcenia umiejętności psychospołecznych

Fundacja Training Projects prowadzi:

  1. Komercyjne projekty szkoleniowo i doradcze: szkolenia menedżerskie i biznesowe, warsztaty rozwoju osobistego i społecznego, gry symulacyjne i gry integracyjne, coaching i doradztwo HR, przemówienia inspiracyjne i moderowane warsztaty problemowe
  2. Nieodpłatne szkolenia – z powyższych tematów – dla organizacji i instytucji non profit
  3. Akcje dobroczynne związane z finansowaniem projektów edukacyjnych i innowacyjnych organizacji non profit (Fundacja pełni rolę darczyńcy finansowego)
  4. Działalność wydawniczą i rozdawnictwo książek edukacyjnych związanych z innowacyjnością, kompetencjami społecznymi i przywódczymi
Rate this post