Fundacja Training Project zaprasza do kolejnej rundy konkursu o dotacje – składania wniosków o granty na projekty związane z rozwojem kapitału społecznego, innowacyjnością i minimalizacją biurokracji.

Stowarzyszenia i organizacje non profit zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na swoje projekty mogą stale (bez żadnych terminów) zgłaszać swoje wnioski o dofinansowania w kwotach do 20.000zł na projekt. Dodatkowo, każdy dofinansowany  zespół projektowy otrzyma wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia projektu od Fundacji Training Projects (w zależności od potrzeb danego beneficjenta: zarzadzania operacyjne projektem, wyznaczanie strategii projektu, współpraca w zespole projektowym, marketing projektu, itp.)

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność non profit (społeczną, charytatywną, oświatową, naukową, badawczą, inną), poza

 1. Partiami politycznymi i podmiotami z nimi powiązanymi (np. młodzieżówki)
 2. Kościołami i organizacjami religijnymi
 3. Podmiotami, których założycielem lub właścicielem lub zarządzającym jest jednostka budżetowa, samorządowa, lub przedsiębiorstwo albo grupa przedsiębiorstw

Pod uwagę brane będą tylko projekty, które mają charakter całkowicie non profit (choć mogą przyjmować dotacje od sponsorów lub reklamodawców albo opłaty od beneficjentów ), a podstawowym celem projektu jest

Kluczowe kryteria oceny:

 1. Wdrożenie namacalnych rezultatów – dzięki wdrożeniu projektu powstaje namacalny rezultat, z które korzystać może (pośrednio lub bezpośrednio) możliwie szeroka grupa odbiorców. Wielkość osiągniętych rezultatów projektu to złożenie skali rezultatu (jak duży efekt daje – np. rewolucja czy tylko drobna korekta) i powszechności rezultatu (jak duża grupa może z tego korzystać)
 2. Powielalność i możliwości upowszechniania – tworzenie rozwiązań „wzorców” – koncepcji, produktów, metod, lub struktur, które w przyszłości inne podmioty będą mogły skopiować, wdrożyć  u siebie i liczyć przez to na podobne pozytywne wyniki – max 20pkt
 3. Trwałość efektów – możliwość korzystania z efektów projektu możliwie długo po samym wdrożeniu (np. trwałe systemy, narzędzia), optymalnie po koszcie wielokrotnie niższym niż koszt samego wdrożenia
 4. Innowacyjność projektu – nowatorskie podejście, forma, cel projektu, sposób zarządzania projektem itp.
 5. Efekt optymalizacyjny – dzięki wdrożeniu projektu wybrane działania, procesy lub zadania społeczne mogą być realizowane taniej, szybciej, lepiej lub w sposób prostszy albo bardziej zautomatyzowany
 6. Efektywność ekonomiczna – najlepszy stosunek wygenerowanego rezultatu do wydatkowanej kwoty, wykorzystanie wolontariuszy w miejsce pracowników lub podwykonawstwa itp.

Co musi zawierać aplikacja (plik Word lub PDF lub ppt, dowolna forma i struktura):

 1. Opisz w jednym krótkim akapicie REZULTATY jakie osiągnie projekt i wyraź je w sposób możliwie mierzalny (ilościowo i jakościowo), konkretny, terminowy (opisz REZULTATY a nie WIZJĘ). Nie musisz uzasadniać dlaczego wybrałeś takie REZULTATY – jedynie je przedstaw.
 2. Opisz w jednym akapicie, w jaki sposób chce te cele zrealizować: jakie będą główne etapy i działania w projekcie. Możesz zrobić to opisowo lub w schemacie Gantta albo dowolnym innym.
 3. Jeżeli twój projekt jest INNOWACYJNY, lub daje EFEKT OPTYMALIZACYJNY, lub umożliwia POWIELENIE REZULTATÓW w innych miejscach (może służyć jako wzorzec dla innych), lub osiągnięte rezultaty są TRWAŁE – przekonaj nas o tym w zwięzły i konkretny sposób.
 4. Napisz, o jakiej wielkości grant się ubiegasz, jaki to procent całego budżetu oraz skąd weźmiesz (lub już pozyskałeś) pozostałą kwotę
 5. Podaj adres strony www na której opisane są doświadczenia i charakterystyka Twojej organizacji NGO

Przyjmujemy aplikacje nie dłuższe niż 1 strona A4 czcionką 10 – oczekujemy samych konkretów, bez wodolejstwa. Wnioskodawców, których aplikacje przejdą wstępny etap selekcji, zostaną poproszeni o dodatkowe informacje dopiero w drugim kroku weryfikowania projektów.

Wnioski należy składać na adres dorota@symulacje.edu.pl z tematem e-maila FUNDACJA – WNIOSEK – DOTACJA

W poprzedniej edycji postanowiliśmy dofinansować 5 projektów:

 1. Stowarzyszenie „Miasto moje a w nim” (Warszawa) – 15.525zł na walkę z nielegalnymi oraz szpetnymi reklamami w przestrzeni miejskiej. To Stowarzyszenie ma duże sukcesy i doświadczenie w takiej walce – sprawdzonymi patentami może podzielić się z działaczami z innych miast. Projekt polega na opracowaniu praktycznego poradnika (online i papierowego) dla aktywistów, urzędników miejskich i reklamodawców – poradnika tłumaczącego w praktyczny sposób wszystkie kwestie dot. nowej ustawy krajobrazowej, jak rozpoznawać nielegalne reklamy, ew. jak w zgodzie z prawem samozwańczo je usuwać lub walczyć z nimi innymi dopuszczalnymi technikami
 2. Fundacja Kwitnące Talenty (Opole) – 30.000zł na uruchomienie autorskiego liceum i gimnazjum skupiającego się na rozwijaniu indywidualnych talentów poszczególnych uczniów. W zgodzie z minimum programowym, ale stawiającego na pierwszym miejscu indywidualny talent ucznia, a nie średnią ocen czy wyniki testów. Dotacja na opracowanie autorskich programów (zaprzeczających bezmyślnemu „wkuwaniu pod test maturalny”), zbudowanie zespołu nauczycieli i uruchomienie szkoły.
 3. Instytut na Rzecz Ekorozwoju (Warszawa) – 9.000zł na stworzenie internetowego, intuicyjnego kalkulatora, który pozwala przeliczyć proekologiczne zachowania w domu (np. zużycie energii, wody) na korzyść osobistą (ile zaoszczędzę pieniędzy) jak i społeczną (o ile moja rodzina zmniejszy roczną emisję szkodliwych gazów itp.
 4. Uniwersytet Dzieci (Kraków) – 43.200zł na opracowanie scenariuszy i filmów edukacyjnych dot. świadomego uczenia się, rozumienia różnorodności świata, rozwoju emocjonalnego ucznia i jego umiejętności budowania relacji międzyludzkich
 5. Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury O! (Warszawa) – 26.000zł na scenariusze szkolnych dotyczące budżetu uczniowskiego (partycypacyjnego). Edukacja ekonomiczno – społeczna, przedsiębiorczością i obywatelska uczniów.
Rate this post