Jak wygląda coaching w Training Projects? Co jest celem coachingu, jaką formę najczęściej przybiera, kim są trenerzy prowadzący coaching? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

KONCEPCJA COACHINGU

 •  Celem coachingu indywidualnego jest rozwój umiejętności menedżerskich (np. motywowanie i delegowanie). Szczegółowe cele określimy na pierwszym spotkaniu.
 • Coaching ma mieć formę spotkań indywidualnych z doświadczonym ciachem
 • Liczba i zakres tematyczny spotkań pozostaje do uzgodnienia zależnie od celów i procesu coachingowego.
 • Najczęściej prowadzone przez nas projekty coachingowe to seria kilku lub kilkunastu spotkań organizowanych co 2-3 tygodnie. Mają one formę rozmów indywidualnych, albo uczestniczenia w pracy osoby coachowanej (np. spotkania, negocjacje, występy publiczne itp.) a potem informacji zwrotnej i omówienia obserwacji.

TRENERZY prowadzący coaching:

Wszyscy trenerzy prowadzący coaching indywidualny dla menedżerów najwyższego szczebla to osoby, które posiadają osobiste bogate doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami i przedsiębiorstwami, a także w prowadzeniu coachingu. Nasi trenerzy są autorami kilku książek, oraz ponad 100 artykułów z zakresu zarządzania i sprzedaży.

PROPONOWANA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ:   

Po zaakceptowaniu naszej oferty proponujemy Państwu następującą kolejność działań:

 • Pierwsze spotkanie wstępne z uczestnikiem coachingu, oraz – osobno – z jego przełożonym – uzgodnienie celu coachingu, zdefiniowanie problemów i obszarów do rozwoju, określenie ilości i częstotliwości spotkań,
 • Podpisanie umowy i zarezerwowanie pierwszych terminów spotkań.
 • Przeprowadzenie spotkań coachingowych (kilkumiesięczny proces). Wybrane spotkania maja charakter rozmów w 4 oczy (większość spotkań), inne to towarzyszenie menedżerowi w jego pracy (w razie potrzeby)
 • Raport po przeprowadzonych spotkaniach coachingowych, zawierający nasze obserwacje, propozycje dalszych działań rozwojowych. Przekażemy Państwu także wskazówki do dalszego wewnętrznego coachingu w urzędzie (sugestie dla osób zarządzających).

ZAKRES USŁUGI:

Cena coachingu obejmuje:

 1. Przygotowanie planu coachingu.
 2. Przeprowadzenie zaplanowanych sesji coachingowych
 3. Opracowanie ćwiczeń i zadań wspierających coaching dla menedżera (odpowiednio do zdiagnozowanych podczas sesji potrzeb rozwojowych uczestnika)
 4. Raport podsumowujący coaching – szczegółowa forma raportu jest do uzgodnienia ze zlecającym (coaching jest metodą indywidualną, opartą na relacji zaufania pomiędzy coachem i uczniem stąd konieczność zdefiniowania na wstępie formy cachingu, a co z tego wynika również zakresu informacji jakie zlecający otrzyma na zakończenie procesu.)

 

 

Rate this post