Mapa Zespołu – analiza całego zespołu

Testem, który w ogóle nie odwołuje się do konkretnych ról zespołowych, jest Mapa Zespołu stworzona przez firmę szkoleniową Training Projects. Po odpowiedzeniu na 80 pytań badany nie dowiaduje się, jaką role powinien sobie przypisać. Wynik testu informuje go natomiast, które funkcje zespołowe będzie przejmował lepiej, a które słabiej. Test oparty jest na analizie zachowań danej osoby w zespole, oraz analizie preferencji do wykonywania danych typów zadań.

4 analizowane wymiary to:

  • Nastawienie na fakty i rezultaty – nastawienie na relacje międzyludzkie
  • Nastawienie na kierowanie – nastawienie na bycie kierowanym
  • Nastawienie na pracę koncepcyjna i planistyczną – nastawienie na działanie, akcję
  • Skupianie się na szansach – skupianie się na zagrożeniach

Każdy badany otrzymuje wynik w poniższej postaci (wraz z opisem). Im bliżej danej cechy leży zaznaczona kratka, tym lepiej ta cecha opisuje badanego.

  012345678910 
ARezultaty  x        Relacje
BKierowanie x         Podporządkowanie
CKoncepcja    x      Realizacja
DDostrzeganie szans  x        Dostrzeganie zagrożeń

 

W przypadku analizowania całego zespołu, otrzymujemy wynik zbiorczy i jego analizę. Liczby oznaczone kolorem czerwonym określają, ile osób miało dany wynik. Np. czerwona cyfra „1” w kolumnie oznaczonej „4” na osi „Kierowanie – podporządkowanie” oznacza, iż 1 osoba otrzymała wynik 4 na tej osi.

 

  012345678910 
ARezultaty212 122   Relacje
BKierowanie11221111   Podporządkowanie
CKoncepcja   5  23   Realizacja
DDostrzeganie szans  2 212111 Dostrzeganie zagrożeń

 

Zaletą testu jest dokładny obraz zachowań i preferencji badanego (w kontekście pracy zespołowej). Test opiera się bowiem nie na dwóch wymiarach (jak Success INSIGHTS i MBTI), ale na czterech. Zaletą jest też możliwość całościowego spojrzenia na zespół – stworzenia mapy zespołu dla każdego z wymiarów.

Niewątpliwą wadą testu jest natomiast brak szczegółowej analizy postaw i zachowań pojedynczej osoby. Test nie nadaje się więc np. do rekrutacji, albo oceny potencjału rozwojowego wybranego pracownika.

Który test wybrać? To zależy od tego, po co go wykorzystujemy. Gdy do rekrutacji lub badania indywidualnego potencjału – pomocny może być INSIGHTS, gdy do badania lub integrowania zespołu – lepsza wydaje się Mapa Zespołu.

Ważna jest też cena. Wiele firm, nie chcąc wydawać pieniędzy, kopiuje z Internetu test Belbina i przeprowadza go na własną rękę. W przypadku Success INSIGHTS płaci się kwotę zależną od ilości badanych. Mapa Zespołu nie ma ceny – można ją otrzymać tylko jako część szkolenia, coachingu lub wyjazdu integracyjnego.

 

Rate this post