Zawsze można poprawić własne IE- jest to proces długotrwały, oparty na krytycznej samoocenie, zaangażowaniu w doskonalenie i oczywiście praktyce.

Pracując nad swoim IE, warto to robić na pięciu poziomach:

ROZWIJANIE SAMOŚWIADOMOŚCI – czyli umiejętności zrozumienia własnych emocji i ich wpływu na siebie i innych.

 • Notuj swoje emocje w dzienniku emocji (sytuacja – emocje)
 • Przemyśl, jak Twoje emocje (szczególnie negatywne) wpływają na innych
 • Zarządzaj swoimi emocjami
 • Przeanalizuj szczerze swoje silne i słabe strony, poproś o szczery feedback i zaplanuj działania w obszarach deficytowych.

ROZWIJANIE SAMOREGULACJI – czyli umiejętności kontrolowania emocji, nieulegania impulsom i próba spokojnego myślenia przed każdym działaniem

 • Poczekaj z odpowiedzią/decyzją kilka godzin jeśli sytuacja wzbudza silne emocje
 • Pozostań niezaangażowany w firmowe potyczki, konflikty, plotki itp.
 • Zaakceptuj fakt, że negatywne emocje jak złość czy frustracja są elementem pracy. Myśl o rozwiązaniach, a nie problemach i prezentuj je w profesjonalny sposób.
 • Naucz się lepiej radzić sobie ze stresem

ROZWIJANIE MOTYWACJI – czyli gotowości do osiągania celów i pasji do pracy, z powodów wyższych niż materialne.

 • Pamiętaj, co kochasz w swojej pracy
 • Rób rzeczy, które Cię inspirują
 • Wyznaczaj inspirujące cele i nagradzaj się za ich osiągnięcie
 • Ćwicz optymizm – poprzez pozytywne myślenie (nawet jeśli musisz się do tego zmusić na początku)

ROZWIJANIE EMPATII – czyli umiejętności wczucia się w sytuację innych osób i reagowania na ich stan emocjonalny

 • Próbuj patrzeć na daną sytuację z różnych punktów widzenia
 • Potwierdzaj punkt widzenia innych osób
 • Bądź świadomy motywów swojego nastawienia i działania
 • AKTYWNIE SŁUCHAJ
 • Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany, a jeszcze lepiej tak, jak inni chcą być traktowani.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – czyli umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz budowania porozumienia między różnymi osobami

 • Rozwijaj efektywną i asertywną komunikację
 • Naucz się przekonywania i perswazji
 • Szukaj sposobów aby rozwiązywać problemy i konflikty
 • Pamiętaj, że każdy jest inny i nie ma jednego uniwersalnego podejścia do ludzi. Traktuj każdego indywidualnie.

Pamiętaj, że podstawą IE są interakcje społeczne – więc uczysz się poprzez praktyczne działanie z  innymi ludźmi, takie jak praca zespołowa czy gry zespołowe (ale nie tak agresywne jak paintball)

Rate this post