Komunikacja międzykulturowa….

 • Najprościej mówiąc kultura to odpowiedź na pytanie: „Jak my TO TUTAJ W NASZYM KRAJU robimy, oceniamy, czujemy?”
 • Jakich zachowań i postaw TUTAJ oczekujemy
 • Jakie zachowania i postawy TUTAJ akceptujemy
 • Każde zachowanie kulturowo uwarunkowane (nawet jeśli różne od naszego) ma pozytywną intencję – ale pozytywną z perspektywy osoby, która w danym kraju mieszka. Np. stereotypowa latynoska niepunktualność to w ich rozumieniu intencja swobody i braku stresującego pośpiechu.
 • To samo zachowanie w różnych kulturach może być inaczej interpretowane np. kontakt wzrokowy, pierwszeństwo w drzwiach.
 • Wszystkie elementy komunikacji są uwarunkowane kulturowo. Przy współpracy międzykulturowej przygotuj się i sprawdź np. jakie gesty  są obraźliwe w danej kulturze, jaki dystans jest akceptowany lub nie, w jaki sposób okazuje się szacunek itd. Model R. Lewisa może być poręcznym źródłem wiedzy.
 • Kluczem otwierającym każdą kulturę jest POZYTYWNA CIEKAWOŚĆ – zadawaj pytania, dzięki którym okażesz zainteresowanie i pozyskasz informacje nt. dlaczego coś jest takie jakie jest.
  • Np. „… to ciekawe, dlaczego robicie to w ten sposób?”. Niech w Twoich pytaniach nie będzie próby oceny/krytyki, ale próba dociekania DLACZEGO – próba zrozumienia
   (nie znaczy to pochwały).
 • Aby usprawnić współpracę lub rozwiązać problemy zadawaj pytania o źródło niechęci/ dystansu itp. np. „Co o tym myślisz?”, „Co by Cię przekonało?”, „Co wzbudza Twoje wątpliwości?”, „Co by Cię PRZEKONAŁO/ ZMOTYWOWAŁO do ROZWAŻENIA/ ZGODY/ ZAAKCEPTOWANIA… mojego pomysłu?”
 • Bądź świadomy różnić kulturowych i buduj pozytywną postawę wobec nich.
  • Bądź ostrożny i upewnij się, że Twoje działania będą ocenione pozytywnie np. „Czy byłoby to OK, gdybym……. ZAPYTAŁ/ ZAPROPONOWAŁ/ ZAOFEROWAŁ….?”
  • Czy jest coś szczególnego, na co powinienem zwracać uwagę, prowadząc interesy w (NAZWA KRAJU) ? (Pytaj tylko osoby świadome kulturowo i tylko wtedy gdy masz nawiązane co najmniej podstawowe relacje)
  • To mój pierwszy raz w (NAZWA KRAJU), więc jeśli powiem lub zrobię coś obraźliwego kulturowo, czy byłbyś tak miły, aby zwrócić mi na to uwagę? To nie będzie moja zła wola – tylko niewiedza.
 • Small talk w wielu kulturach jest niezbędnym narzędziem budującym relacje. Przepis na rozmowę jest następujący: „Widziałem wczoraj COŚ bardzo ciekawego (POZYTYWNE), nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Co to było? Powiedz mi więcej, jestem naprawdę ciekawy…” Słuchaj odpowiedzi – aby wychwycić jeden POZYTYWNY fakt, który Cię zainteresował (lub udawaj zainteresowanego). Zadaj otwarte pytanie na ten temat. Np. „Naprawdę w Dani jest więcej rowerów niż obywateli? Jak ludzie korzystają z drugiego roweru?” … kontynuuj tę samą procedurę, jak długo będzie to konieczne (np. 5-10 minut USA, 15-20 minut Grecja, 15 sekund Finlandia).
 • Porównaj kraje wg modelu Hoffstede https://www.hofstede-insights.com/fi/product/compare-countries/ i zapoznaj się z charakterystyką krajów.
 • Przy długich wyjazdach za granicę przygotuj się nt. kultury kraju oraz negatywnych skutków szoku kulturowego.
Rate this post