Napisz notę trenerską

Opracowując studium, którego będzie używał ktoś inny, dobrze jest przygotować też notę trenerską. Ma ona wyjaśnić szkoleniowcowi, jaki jest cel case’a, jak wyglądać może tok jego rozwiązywania, jak zaprezentować studium delegatom i w której fazie szkolenia je wykorzystać.

Dobra nota trenerska zawiera poniższe elementy:

 • streszczenie całego studium
 • pożądane rezultaty przeprowadzenia case’a
 • opis wiedzy/umiejętności, jaką muszą posiadać uczestnicy, by case rozwiązać
 • opis sposobu prowadzenia studium przez trenera
 • analizę i propozycje możliwych rozwiązań case’a
 • spis materiałów źródłowych, przydatnych, jeśli case’a należałoby uzupełnić np. o aktualniejsze dane.

Trener, który czyta taką notę, powinien mieć możliwość poznania sposobu myślenia autora studium. Musi dowiedzieć się, jak powinien zachowywać się, prowadząc case, by uczestnicy zdobyli określoną wiedzę czy umiejętności. Dobrze, jeśli na podstawie takiej noty jest w stanie przewidzieć potencjalne problemy i niespodzianki. Będzie się wtedy mógł do nich zawczasu przygotować.

Przeprowadź test

Twórca studium nigdy sam nie będzie w stanie dobrze go ocenić, stwierdzić, czy case dobrze spełni swoją rolę. Dlatego optymalnym wyjściem jest poproszenie innego trenera o przeprowadzenie studium na jakiejś grupie testowej – choćby na pracownikach własnej firmy szkoleniowej.

To, że próbę prowadzić będzie inny szkoleniowiec, pozwoli sprawdzić, czy nota trenerska jest zrozumiała i zawiera komplet niezbędnych informacji. Jeśli to sam autor poprowadzi próbę, nie zauważy braków w nocie trenerskiej.

Natomiast obserwacja zachowania testowanych osób pozwoli przewidzieć, jak będą się zachowywać prawdziwi uczestnicy. Oczywiście, grupa testowa powinna być zbliżona do tej rzeczywistej. Jeśli bowiem przygotowaliśmy case dla  zespołu doświadczonych informatyków, a próbę przeprowadziliśmy na sekretarce – niewiele się dowiemy.  Podobnie, gdy case ma służyć menedżerom najwyższego szczebla, a testowaliśmy go na asystentach działu marketingu.

Przygotowywanie studiów przypadku nie jest łatwe – wymaga sporo wyobraźni, znajomości tematu i  umiejętności docierania do informacji źródłowych. Ważna jest też zdolność jasnego i interesującego pisania. Jednak warto poświęcić na przygotowanie case’a trochę czasu. Dobrze opracowane i przeprowadzone studium pozwala czasem osiągnąć ten sam efekt szkoleniowy w znacznie krótszym czasie.

Błędy najczęściej popełniane przy pisaniu studiów przypadków:

 1. Używanie branżowego żargonu: Ta kampania miała nieudany launch.
 2. Używanie niezrozumiałych skrótów: ATL to najlepsza forma promocji FMCG.
 3. Zbyt abstrakcyjny, wysublimowany język: Koncepcja dywersyfikacji podmiotu została poddana wnikliwej analizie przez kompetentne gremia.
 4. zbyt długie i zbyt wielokrotnie złożone zdania: Jeśli firma uzna żądania wszystkich, którzy przystąpili do strajku, który jest nielegalny, nastąpi sytuacja, której rozwiązanie spowoduje rozwiązanie dyscypliny budżetowej, która w obecnej sytuacji spowoduje kryzys w zakładzie A, który jest szczególnie narażony na wahania rynku.
 5. Strona bierna Zostały podjęte właściwe kroki.
 6. Pisanie o pisaniu: Autor niniejszego studium pragnie zwrócić uwagę, że…
 7. Używanie przymiotników wartościujących, które sugerują odpowiedź nie wynikającą z samych faktów: Menedżerowie podjęli właściwe, najlepsze możliwe w tej sytuacji działanie.
 8. Pisanie zbyt długich akapitów, zawierających więcej niż jedną myśl.

 

Rate this post