W jaki sposób można w lesie lub na plaży inspirować współpracę i komunikację w zespole załogi? Poznaj jedną z naszych symulacji outdoor.

Dzisiaj na naszym fundacyjnym blogu prezentujemy naszą autorską  grę, która nieraz uatrakcyjnia prowadzone przez nas wyjazdy integracyjne, warsztaty team building,  albo szkolenia HR.  Jest to zabawa typowo fabularna, o przygodowej charakterystyce – adresowana wyłącznie dla grup, które lubią takie aktywne formy. Podczas jej prowadzenia należy bezwzględnie zagwarantować profesjonalny poziom zabezpieczeń: wyposażenie i rekwizyty, regulamin zajęć, uprawniona obsługa instruktorska.  Publikujemy tu całościowy regulamin symulacji – do zastosowań niekomercyjnych, jedynie dla szkoleniowców non profit lub wewnętrznych.

Nazwa gry

 

Szczudła – litera A
Cele gry

 

Integracja zespołu, rozwój umiejętności pracy w zespole, współpraca, koordynacja działań.
Wymagany sprzęt i teren

 

Tego typu gra wymaga dosyć sporego terenu – najlepiej płaskiego trawnika, z ewentualnie niedużą ilością drzew czy innego rodzaju przeszkód.

Do zadania potrzebna jest konstrukcja w kształcie litery A zbudowana z ok. dwumetrowych drewnianych drągów (mocnych pali o średnicy min. 4-5cm), do których przyczepione są solidne liny długości 3-4 metrów. Liny służą do sterowania przez grupę konstrukcją, na której stoi jeden z uczestników (swoiste szczudła).

Czas trwania gry

 

Gra może trwać od 30 do 60 minut – w zależności od stopnia skomplikowania zadania, długości toru, po którym przemieszcza się grupa, liczby uczestników.
Wielkość grupy uczestników gry

 

Optymalna liczba uczestników to grupa ok. 10 – 15 osób. W przypadku większych grup konieczna jest druga konstrukcja, tak, aby zaangażować wszystkich członków zespołu (jednocześnie konstrukcja może być „obsługiwana” przez 10 – 12 uczestników).
Sposób przygotowania gry

 

Jeśli w okolicy jest sporo spacerowiczów, teren prowadzenia ćwiczenia powinien być tak zabezpieczony, by nie weszły na niego osoby postronne.

Każdorazowo, przed przystąpieniem do zadania należy sprawdzić mocowanie konstrukcji oraz lin służących jako odciągi.

Jeśli w zadaniu uczestniczy jedna grupa (10 – 15 osób), należy przygotować jedną konstrukcję oraz wyznaczyć trasę/tor przeszkód.

W przypadku większej grupy, należy przygotować drugą konstrukcję oraz drugą trasę/tor przeszkód. Trasy obydwu grup powinny być rozmieszczone w odległości zapewniającej bezpieczne i swobodne operowanie konstrukcjami przez obydwie drużyny.

Trener powinien także uważnie obejrzeć teren, po którym przemieszczana będzie konstrukcja i usunąć ewentualne niewidoczne przeszkody (kamienie, wystające korzenie itp.).

Dla uczestników należy przygotować regulamin zajęć (informujący o ryzyku urazów i dobrowolności udziału w ćwiczeniu oraz chorobach, z którymi nie wolno w nim brać w nim udziału – np. wybrane choroby kręgosłupa lub nóg).

Na miejscu musi też znajdować się odpowiednio wyposażona apteczka.

Sposób tłumaczenia i przedstawiania gry uczestnikom

 

Sposób wyjaśniania zadania:

 1. wyjaśnienie, na czym polega cel („Zadanie polega na pokonaniu toru przeszkód jak na szczudłach, przemieszczając się na konstrukcji, która podtrzymywana jest przez pozostałe osoby z grupy, poprzez odpowiednie sterowanie linami. Osoba idąca nie może na trasie wyznaczonej przez trenera dotknąć nogami ziemi.)
 2. pokaz metody wykonywania zadania przez trenera (należy zademonstrować sposób utrzymywania się na konstrukcji oraz operowania linami)
 3. określenie liczby osób, które muszą pokonać trasę
 4. pokazanie trasy/toru przeszkód do pokonania
 5. rozpoczęcie zadania
Zadania trenera podczas prowadzenia gry

 

Podczas tego typu zadań trener realizuje kilka zadań:

 1. kontroluje bezpieczeństwo osoby poruszającej się na konstrukcji (w razie potrzeby należy interweniować, np. przestrzec uczestników „obsługujących” liny odnośnie konieczności synchronizacji ruchów itp.)
 2. kontroluje wystąpienie błędów (np. podpieranie się nogami o ziemię przez uczestnika stojącego na konstrukcji)
 3. przy wyścigu dwóch drużyn kontroluje czas i określa drużynę zwycięską. Wtedy jednak lepiej jest prowadzić zajęcia z drugim trenerem dbającym o bezpieczeństwo drugiej drużyny.
Obszary możliwych podsumowań gry

 

Tego typu gry mogą być traktowane wyłącznie jako zabawa. Można je też podsumowywać pod kątem:

 1. pracy zespołowej – zespół musi współpracować, aby przeprowadzić osobę na konstrukcji po wyznaczonej trasie
 2. koordynacji działań – wypracowanie przez grupę metody sprawnego poruszania konstrukcją
 3. budowania wzajemnego zaufania – osoba stojąca na konstrukcji jest zależna od pozostałych członków zespołu.
Ryzyka i zagrożenia

 

Gra jest obarczona umiarkowanym stopniem ryzyka – związane jest to z możliwością przewrócenia się konstrukcji przy braku koordynacji działań przez osoby obsługujące odciągi i upadku osoby stojącej na konstrukcji. Dlatego poprzeczka litery A powinna być maks. 40-50cm nad ziemią, a trener musi pilnować bezpieczeństwa.
Rate this post