STRATEGIA TO PO PROSTU PLAN, lecz NADRZĘDNY WOBEC INNYCH.

KROKI DO ZBUDOWANIA STRATEGII:

 • Analiza silnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń w otoczeniu
 • Wybór celu (a czasem wizji i misji)
 • Wybór modelu biznesowego (np. pośredni czy wytwórca, sprzedaje czy wynajmuje produkt, ma stałe ceny czy prowizje)
 • Wybór branży, segmentu rynku (np. klient indywidualny czy korporacyjny, premium czy ekonomiczny)
 • Wybór strategii konkurowania (np. marką, ceną, jakością, dostępnością…)
 • Przełożenie celów na operacyjne kroki: co kto co i kiedy po kolei ma zrobić.
 • Zbudowanie struktury organizacyjnej, która umożliwia realizację planu
 • Zbudowanie kultury firmy (zachowań, umiejętności, itp.) dopasowanej do celów strategicznych

PRZYKŁADOWE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ 

 • Analiza PESTEL
 • Analiza SWOT
 • Analiza 5-ciu sił wg Portera
 • Macierz BCG
 • Macierz Produkt – Rynek

TYPY STRATEGII

Według skali rozwinięcia, użycia zasobów:

 • Strategie inwestowania (wzrostu lub rozwoju)
 • Strategie stabilizacji (utrzymywania pozycji, selektywnego rozwoju)
 • Strategie eksploatacji pozycji i/lub ograniczania działalności

Ze względu na hierarchię organizacyjną

 • Strategie przedsiębiorstwa (ang. corporate strategies)
 • Strategie w zakresie dziedzin działalności (ang. business strategies)
 • Strategie odnoszące się do poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa (ang. functional strategies)
 • Strategie odnoszące się do poszczególnych geograficznych rynków działania

Strategie podstawowe:

 • Lider ilościowy rynku – strategia masowa
 • Lider jakościowy – strategia ekskluzywna
 • Lider cenowy – strategia dyskontowa
 • Specjalizacja w segmencie – strategia niszowa

Strategie normatywne:

 • Strategia agresywna – silna ekspansja
 • Strategia konserwatywna – unikanie zagrożeń
 • Strategia konkurencyjna – wykorzystanie szans
 • Strategia defensywna – strategia przetrwania

TYPOWE KRYTERIA DOBRYCH STRATEGII:

 • Skupienie na podstawowym obszarze biznesu (core)
 • Ciągłe uczenie się potrzeb klientów
 • Uczynienie z aktywnej „wychodzącej” sprzedaży kluczowej funkcji.
 • Ciągłe innowacje dot. produktu, rynku, konkurencji, nisz i przewag rynkowych.
 • Odchudzona organizacja, likwidacja zbędnych procesów i kosztów.
 • Uporządkowana i prosta struktura organizacyjna i decyzyjna.
 • Minimalizacja kosztów stałych na rzecz zmiennych.
 • Rozsądne inwestycje oparte na racjonalnej analizie.
 • Operacyjna i wdrożeniowa efektywność.
 • Polityka personalna – tworzenie atmosfery zespołowej, rozwój ludzi.
Rate this post