Przedstawiamy kolejną propozycję w jaki sposób można w lesie lub na plaży kształtować kreatywność i innowacyjność zatrudnionych  w firmie osób. Pajęczyna to nasza najnowsza gra szkoleniowa.

Jest to symulacja typowo fabularna, o przygodowej charakterystyce – nie polecamy jej każdej grupie uczestników zajęć. Podczas jej prowadzenia należy bezwzględnie zagwarantować adekwatny poziom bezpieczeństwa: oprzyrządowanie, regulamin zajęć, odpowiednia obsługa szkoleniowców.  Publikujemy tu całościowy regulamin symulacji – do zastosowań niekomercyjnych, jedynie dla konsultantów non profit lub wewnętrznych.

 

Nazwa gry

 

Pajęczyna
Cele gry

 

Integracja zespołu, współpraca, koordynacja działań, wzajemne zaufanie
Wymagany sprzęt i teren

 

Gra mało wymagająca zarówno pod względem terenu jak i sprzętu – konieczny jest fragment płaskiego terenu (np. trawnik) z drzewami lub innym elementami, które mogą posłużyć do zbudowania pionowej pajęczyny z lin lub taśm.

Konieczna jest także długa linka lub kilka linek, taśm itp. (łącznie min. 30 m na jedno stanowisko), z której rozpięta zostanie pajęczyna (oka pajęczyny powinny mieć średnice od 50 do 80cm).

Ewentualnie – dzwonki, kolorowe spinacze lub klamerki (np. do suszenia prania).

Czas trwania gry

 

20 – 45 minut w zależności od liczby osób
Wielkość grupy uczestników gry

 

8 – 20 osób. W przypadku większych grup, należy przygotować kilka równoległych stanowisk i podzielić zespół na grupy ok. 12 – 15-osobowe
Sposób przygotowania gry

 

Należy przygotować pajęczynę z liny zaczepionej o drzewa, lub inne stałe elementy (np. płot). Lina musi być tak opleciona, aby tworzyła sieć oczek, przez które będą musieli przedostać się uczestnicy. Należy przygotować przynajmniej tyle „przejść”, ile jest uczestników w danej grupie.

Dodatkowo na linie można zawiesić dzwonki, które będą sygnalizowały dotknięcie liny przez uczestników.

Pajęczyna powinna mieć wymiary: przynajmniej 3 metry długości i maksymalnie 2 metry wysokości.

Dla uczestników należy przygotować regulamin zajęć (informujący o ryzyku urazów i dobrowolności udziału w ćwiczeniu oraz chorobach, z którymi nie wolno w nim brać w nim udziału).

Na miejscu musi też znajdować się odpowiednio wyposażona apteczka.

Sposób tłumaczenia i przedstawiania gry uczestnikom

 

Wyjaśnienie gry uczestnikom składa się z kilku etapów:

 1. Przedstawienie celu: „Waszym zadaniem będzie przedostanie się na drugą stronę pajęczyny, ale tak, aby żadna linka nie była przez was dotknięta podczas przechodzenia. Oko sieci, przez które już ktoś przeszedł, nie może być przez was więcej wykorzystane do przejścia (tylko raz można skorzystać z danego oka)”.
 2. Omówienie błędów: dotknięcie linki podczas przechodzenia jest zabronione – jeśli ktoś dotknie liny, cała grupa musi zacząć zadanie od początku.
 3. Określenie czasu trwania zadania
 4. omówienie kwestii bezpieczeństwa – zabronione jest skakanie, przerzucanie uczestników itp.
 5. Rozpoczęcie zadania
Zadania trenera podczas prowadzenia gry

 

Podczas szkolenie rolą trenera jest:

 1. pilnowanie, czy uczestnicy przestrzegają zasad gry, wprowadzanie zapowiedzianych kar za naruszenie reguł
 2. kontrola czasu
 3. pilnowanie bezpieczeństwa uczestników
Obszary możliwych podsumowań gry

 

Tego typu gry mogą być podsumowywane pod kątem:

 1. praca zespołowa – uczestnicy muszą współpracować, aby przedostać się całym zespołem na drugą stronę przeszkody
 2. koordynacja działań – wypracowanie przez grupę metody sprawnego pokonywania przeszkody, organizacja działań, wyznaczenie ról, ustalenie porządku przechodzenia
 3. budowanie wzajemnego zaufania – osoba przenoszona przez przeszkodę jest zależna od innych
Ryzyka i zagrożenia

 

Gra jest obarczona niskim stopniem ryzyka.

Przeciwwskazania do udziału w grze: osoby z kontuzjami, kobiety w ciąży, osoby z nadwagą.

Osoby kontuzjowane czy kobiety w ciąży należy bezwzględnie zwolnić z udziału w zadaniu (wskazać zadanie wspierające – np. kontrola czasu, pilnowanie czy grupa nie dotyka linek przy przechodzeniu). W przypadku osób z nadwagą czy z oporem wobec udziału w zadaniu, można delikatnie zachęcać do udziału, ale przy zdecydowanym oporze, należy wskazać możliwość rozwiązań zastępczych – np. uczestnika można „wykupić” rozwiązując dodatkowe zagadki, ktoś inny może przejść drugi raz itp.

Rate this post