Planując trening z autoprezencji lub prowadzenia prezentacji, każdorazowo opracowujemy harmonogram spotkania adekwatnie do potrzeb danej grupy. O co więc Państwa na początek spytamy?

Oto pakiet pytań, które zwykle stawiamy przed przygotowaniem pierwszej oferty szkolenia z prezentacji lub publicznego przemawiania.

  1. Jaki jest główny cel szkolenia? Czy tylko poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia prezentacji i autoprezencji, czy też są jakieś ważne cele szczegółowe?
  2. Jak pani ocenia obecne umiejętności uczestników w tym zakresie?
  3. Czy te umiejętności wynikają z doświadczenia i własnej intuicji, czy też były już rozwijane na szkoleniach? Jeśli na szkoleniach – to jak dawno one się odbywały i czego dotyczyły?
  4. Proszę podać kilka rodzajów prezentacji prowadzonych przez uczestników (tematyka, czas trwania, rodzaj i wielkość audytorium)?
  5. Jakie są główne trudności w prowadzeniu prezentacji, które powinniśmy przezwyciężyć na szkoleniu?
  6. Czy ważniejsza jest umiejętność przygotowywania prezentacji (np. prezentacja w power point) czy ich prowadzenie?
  7. Ilu będzie uczestników szkolenia?
  8. W jakim wieku są uczestnicy?
Rate this post