Przygotowując trening z finansów menedżerskich, każdorazowo tworzymy harmonogram spotkania adekwatnie do oczekiwań pracodawcy i samych uczestników. O co więc Państwa na początek spytamy?

Poniżej prezentujemy pakiet pytań, które najczęściej stawiamy przed przygotowaniem wstępnego programu szkolenia z finansów.

  • Jaka jest obecna wiedza uczestników o finansach, czy jest ona efektem szkoleń, książek, nabytej praktyki?
  • Czy szkolenie ma tylko uczyć rozumienia finansów (np. jak krąży pieniądz w firmie, co powoduje koszty, jak cash flow wpływa na firmę, w co firma inwestuje) czy również kształcić umiejętność realizowania konkretnych działań (np. robienie budżetu, raportu finansowego, obliczania opłacalności lub ryzyka).
  • Jeśli umiejętność – jakie działania związane z finansami, księgowością, rachunkowością, ryzykiem, zakupami i inwestowaniem podejmują uczestnicy szkolenia, np. jakie raporty przygotowują, jakie decyzje podejmują, jakich analiz dokonują, co księgują itp.
  • Czy – a jeśli tak, to za co – odpowiadają (w zakresie finansów, pieniądza, wydatków i przychodów) uczestnicy szkolenia
  • Na które tematy szkolenia (z zaprezentowanych w programie) należy położyć duży nacisk (intensywne ćwiczenia), a które tylko wspomnieć
  • Jakie problemy z zakresu finansów i pieniądza w firmie mają uczestnicy najczęściej
  • Z jakich formularzy, arkuszy itp. narzędzi finansowych korzystają uczestnicy na co dzień – prosimy o udostępnienie przykładowych
  • Jakie cele stawia sobie wobec szkolenia dział finansowy, a jakie uczestnicy?

 

Rate this post