Przygotowując szkolenie zamknięte z zarządzania projektem, zawsze dopasowujemy harmonogram spotkania adekwatnie do potrzeb danej grupy. Naszą współpracę rozpoczniemy od wywiadu telefonicznego – i zadania serii pytań.

 Poniżej prezentujemy kilka pytań, które zwykle stawiamy przed przygotowaniem pierwszej oferty szkolenia z zarządzania projektami.

 1. Jaka jest rola uczestników w projektach – szef zespołu projektowego, członek zespołu projektowego (i jak duże są te zespoły), szef jednoosobowego projektu)
 2. Jakimi projektami zarządzają uczestnicy. Chciałbym poznać kilka przykładów projektów i dowiedzieć się
 • Jak bardzo są złożone
 • Ile czasu trwają
 • Jakiej dziedziny dotyczą (np. marketing, badania nad nowymi produktami itp.)
 • Czy (jeśli to zespoły), pracują w zespołach złożonych z ludzi z różnych działów?
 • Czy poza pracą w zespole projektowym równolegle pracują w swoich normalnych działach? Jeśli tak, ile średnio czasu poświęcają zespołowi projetowemu a ile w dziale (X%/Y%)
 1. Jakie problemy/trudności pojawiają się w zespołach projektowych? Pytamy o objawy problemów/trudności z poniższych kategorii:
 • Wyznaczanie celu projektu,
 • Planowanie pracy w projekcie, wyznaczanie terminów itp.
 • Podział zadań i ról w zespole projektowym
 • Komunikacja wewnątrz projektu
 • Koordynacja pracy poszczególnych członków zespołu
 • Podejmowanie decyzji
 • Podział odpowiedzialności
 • Egzekwowanie wykonania na czas tego, co mieli zrobić poszczególni członkowie zespołu
 • Budżet projektu, finanse w projekcie
 • Specjalistyczne, związane ze specyfiką projektu: promocja, sprzedaż, logistyka…
 • Inne – jakie?
 1. Jakie jest doświadczenie uczestników w zarządzaniu projektami (jak długie, iloma projektami kierowali)
 2. Ile – mniej więcej – średnich i większych projektów rocznie prowadzi „statystyczny uczestnik”
 3. Czy uczestnicy mieli już szkolenia z tej dziedziny? Co obejmowały?

 

Rate this post