Przygotowując szkolenie zamknięte z obsługi klienta, w każdym naszym projekcie dopasowujemy harmonogram spotkania odpowiednio do sytuacji szkolonej firmy. Wszystko zaczyna się od postawienia Państwu jako klientowi kilku pytań.

Oto zestaw pytań, które najczęściej stawiamy przed przygotowaniem wstępnego programu szkolenia z obsługi klienta.

  1. Jakie typy klientów obsługują?…..Instytucjonalni, Korporacyjni, Indywidualni, Inni
  2. Na jakie etapy dzieli się proces obsługi klienta ?
  3. Jakie działy w firmie współpracują przy obsłudze klienta, jakie osoby – stanowiska ?
  4. Jakie elementy w procesie obsługi klienta sprawiają najwięcej wątpliwości, problemów, stresów ?
  5. Jaki jest zakres pełnomocnictw i odpowiedzialności poszczególnych osób w procesie ?
  6. Jak jest skonstruowany system reklamacji ?
  7. Jakie znają techniki obsługi trudnych klientów ?
  8. W jakim stopniu posiadają wiedzę o technikach skutecznego prowadzenia rozmów telefonicznych ?
  9. Jakie dokumenty, ustawy, rozporządzenia….muszą znać ?
  10. Plus wybrane pytania z zagadnień związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, a w szczególności z zakresu słuchania i dodatkowo z technik rozwiązywania konfliktów.
Rate this post