Planując trening z motywowania pracowników, zawsze tworzymy program odpowiednio do oczekiwań pracodawcy i samych uczestników – menedżerów. Pierwszy krok to zadanie Państwu poniższych pytań.

Poniżej prezentujemy pakiet pytań, które zwykle stawiamy przed przygotowaniem wstępnego programu szkolenia z motywowania zespołu.

 1. Czy firma posiada swój system motywacyjny i system ocen? Jakie – poprosimy o ogólny opis.
 2. Jak firma wykorzystuje motywacyjny aspekt kształtowania płac:
 • Jak zarządza płacą zasadniczą
 • Jak zarządza wynagrodzeniem zmiennym
 • Jak kształtuje się polityka świadczeń pozapieniężnych
 1. Jak ocenia się poziom zaspokojenia potrzeb pracowników
 2. Czy warunki pracy, programy szkolenia i doskonalenia itp. wykorzystywane są jako bodźce motywacyjne? W jaki sposób?
 3. Jaki jest związek miedzy „ofertą” firmy (stosowanymi przez nią motywatorami, nagrodami) a potrzebami pracowników
 4. Na jakie problemy z motywowaniem podwładnych napotyka kadra kierownicza?
 5. Jak podwładni oceniają umiejętności motywacyjne swoich szefów?
 6. Jak szefowie najczęściej motywują?
Rate this post