Organizując trening z rozwiązywania konfliktów, zawsze dopasowujemy harmonogram spotkania odpowiednio do oczekiwań pracodawcy i samych uczestników. Pierwszy krok to zadanie Państwu poniższych pytań.

Oto zestaw pytań, które najczęściej stawiamy przed przygotowaniem pierwszej oferty szkolenia z rozwiązywania konfliktów.

  1. Czy i jak często pojawiają się konflikty w firmie?
  2. Dlaczego dochodzi do konfliktów? Co jest ich przedmiotem?
  3. Jak obecnie rozwiązywane są konflikty: proces, rezultat, kto jest zaangażowany w rozmowy.
  4. Jak ocenia się satysfakcję pracowników z pracy
  5. Czy i jak radzą sobie pracownicy z trudnymi relacjami (między sobą , z przełożonymi, z podwładnymi, z klientami)
  6. Czy przełożeni proszeni są o mediowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych?
  7. Jeśli grupa odbyła już szkolenia z komunikacji albo asertywności – jaki był ich zakres tematyczny?
  8. Jakie są wzajemne relacje pomiędzy uczestnikami warsztatu – czy na zajęciach powinniśmy spodziewać się jakichś konfliktów?
Rate this post