Co to znaczy „standard dobrego szkolenia”? Każdy warsztat jest inny – jego program jest odpowiedzią na potrzeby konkretnej grupy osób, firmy i sytuacji. Jest jednak kilka wspólnych punktów, których trenerzy Fundacji Training Projects przestrzegają w każdym projekcie.  Jeśli jesteś trenerem wewnętrznym w firmie, możesz skorzystać z naszej listy do przygotowania swoich warsztatów.

Analiza przedszkoleniowa

Zbadaj potrzeby i oczekiwania uczestników zajęć, przełożonych uczestników, oraz działu szkoleń. Więcej o tym pisaliśmy w osobnym artykule poświęconym badaniu potrzeb szkoleniowych.

Organizacja zajęć

 • Uzgodnij datę i godziny zajęć z uczestnikami lub ich przełożonymi
 • Zarezerwuj sale szkoleniową lub hotel, odpowiednio określ swoje oczekiwania co do wyposażenia sali. Szczegółowy poradnik dot. rezerwacji hotelu i Sali, oraz recenzje blisko 200 obiektów szkoleniowych w całym kraju znajdziesz w naszym serwisie HotelNaSzkolenie.pl
 • Opcjonalnie, zarezerwuj autokar – dojazd na szkolenie
 • Opcjonalnie – dodatkowo ubezpiecz grupę (dot. szkoleń plenerowych z zadaniami aktywnymi fizycznie)
 • Prześlij grupie zaproszenie – opisz cel szkolenia, zakres tematyczny, datę, godziny, miejsce, ew. dodatkowe wymagania (np. odpowiedni ubiór, przygotowanie pracy przedszkoleniowej, przywiezienie laptopów…)

Przygotowanie szkolenia

 • Rozpisz program swojego szkolenia na jasne, logiczne i zrozumiałe dla klienta moduły. Można przyjąć, że dwudniowe szkolenie można rozpisać w postaci od 4 do 12 modułów. Moduł powinien mieć atrakcyjną nazwę, oraz zdefiniowany jednym, dwoma zdaniami precyzyjny cel i zakres tematyczny
 • Wybierz do każdego z modułów odpowiednie metody szkoleniowe – postaraj się zastosować min. 4 różne metody, by urozmaicić szkolenie : Arkusz / matryca do własnej pracy (np. Macierz Eisenhowera w szkoleniu z zarządzania czasem, macierz BCG w zarządzaniu strategicznym, typologia klienta – w tp.), Test / kwestionariusz, Case, Odgrywanie ról (scenki), Burza mózgów, Film, Gra lub Symulacja
 • Postaraj się przygotować ćwiczenie, gdzie grupa przećwiczy w całości – np. w postaci scenek albo symulacji zadaniowej – wszystkie kolejne etapy procesu, którego ich uczysz (np. scenki w której ćwiczysz po kolei wszystkie etapy rozmowy coachingowej, spotkania negocjacyjnego albo moderowania konfliktu). Takie ćwiczenie może być nawet kilkugodzinne (szczególnie symulacje zadaniowe – np. symulacja analizy strategicznej konkurenta)
 • Rozważ przygotowanie ćwiczenia „praca z problemem uczestnika”, gdzie każdy uczestnik przygotowuje sobie jeden związany z tematem problem, z którym się boryka w pracy. Potem uczestnicy – razem lub w podgrupach – starają się nawzajem szukać rozwiązań tych problemów. Ty jako prowadzący nie podpowiadasz rozwiązań, a jedynie zadajesz naprowadzające pytania i podajesz przykłady „jak to rozwiązano w innych firmach”, po czym prosisz, by grupa zastanowiła się, jakie z tych przykładów płyną dla nich wnioski
 • Zaplanuj min. 3 ice breakers’ dostosowane do różnych: Grup (mniej i bardziej zintegrowane, mniej i bardziej formalne relacje), Ilości uczestników, Możliwości logistycznych sali szkoleniowej
 • Zaplanuj, z których ćwiczeń mógłbyś zrezygnować, gdyby inne zajęły więcej czasu
 • Zaplanuj dodatkowe ćwiczenia – na wypadek, gdyby grupa pracowała szybciej niż planujesz
 • Rozważ, czy możesz zabrać jakiś sprzęt, gadgety itp. uatrakcyjniające ćwiczenia (np. piłeczki, ciekawe zdjęcia, puzzle…)
 • Przygotuj listę ciekawych, rzeczywistych przykładów biznesowych (nie tylko z twojego osobistego doświadczenia biznesowego), które dotyczą każdego z omawianych tematów. Postaraj się, podsumowując każdy z modułów, opowiedzieć ten przykład i  spytać grupę, jakie wnioski mogą dla siebie wyciągnąć z sukcesów i porażek innych firm
 • Przygotuj kilka inspirujących, obrazowych anegdot, przypowieści lub historyjek niekoniecznie biznesowych, które mogą zapaść w pamięć i zmusić do myślenia
 • Wydrukuj materiały do ćwiczeń itp.

Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstaw bardzo krótko siebie: doświadczenie biznesowe, doświadczenie szkoleniowe jednym zdaniem, ew. powiedz coś prywatnie o sobie
 • Poproś, by każdy z uczestników powiedział w dwóch, trzech  zdaniach coś o sobie. Jeśli grupa się już zna, podkreśl, by każdy powiedział „jedną rzecz, o której nie wiedzą inni)
 • Przedstaw krótko plan szkolenia: merytorycznie (tematyka), formę (jaki rodzaj zajęć, np. film, gry – upewnij grupę, że będzie interaktywnie), organizacyjnie (przerwy, obiad…)
 • Spytaj czy grupa ma jakieś inne oczekiwania, zaproś do ich zgłaszania także w trakcie trwania zajęć (ad hoc). Możesz też poprosić, by każdy podszedł do flipcharta i napisał min. 1 ważne dla niego pytanie, na które chciałby uzyskać odpowiedź na tym szkoleniu
 • Rozważ: przejście po imieniu z grupą
 • Rozważ spisanie krótkiego „kontraktu” z grupą (np. wyłączenie telefonów, brak laptopów na Sali, zachowanie w tajemnicy omawianych problemów, zasady krytykowania, zasady generowania i nieoceniania pomysłów – zależnie od tematu zajęć)

Realizacja szkolenia

 • W tym zakresie Fundacja Training Projects nie ma jednego standardu realizacji zajęć. Przebieg i formę zajęć określa zawsze program szkolenia, uzgodniony z klientem po analizie potrzeb szkoleniowych. Program opisuje cele warsztatu, osiągane efekty (w zakresie wiedzy, umiejętności, przećwiczonych sytuacji, wdrożonych narzędzi lub decyzji albo planów), oraz przebieg szkolenia (opis modułów pod kątem zakresu merytorycznego jak i formy zajęć – użytej techniki szkoleniowej)

 Zakończenie szkolenia

 • Przypomnij krótko, co się działo na szkoleniu
 • Przeprowadź rundkę „co mi zapadło w pamięć, czego się nauczyłem”,
 • Przekaż swój komentarz i sugestie dla grupy: jak ich oceniasz (plus y minusy) i co sugerujesz na przyszłość
 • Przeprowadź ankietę oceniającą szkolenie
 • przekaz informację o zadaniu domowym

Po szkoleniu

 • Przygotuj raport poszkoleniowy i zaprezentuj go klientowi (w tym ocenę szkolenia, ocenę grupy, sugestię dalszych działań rozwojowych – coaching, szkolenia, zmiana zakresu obowiązków, nowe zadania czy uprawnienia itp.)
 • Prześlij uczestnikom podsumowanie szkolenia i materiały poszkoleniowe (w Fundacji Training Projects pracujemy z materiałami elektronicznymi)
 • Przypomnij po kilkunastu dniach o zadaniu domowym – uczestnikom i ich przełożonym, ew. sprawdź zadanie domowe
 • Zamknij kwestie organizacyjne – np. zapłać fakturę za hotel

 

 

 

Rate this post