Organizując zajęcia z zarządzania zmianami w organizacji, każdorazowo dopasowujemy program odpowiednio do potrzeb danej grupy. O co więc Państwa na początek spytamy?

Oto zestaw pytań, które zwykle stawiamy przed przygotowaniem wstępnego programu szkolenia z zarządzania zmianą.

 1. Skąd pomysł na szkolenie akurat teraz?
 2. Jakie zmiany firma przechodziła, przechodzi, będzie przechodzić?
 3. Jakie jest typowe nastawienie pracowników do zmian? Np. opór, akceptacja, obojętność?
 4. Jaka jest rola uczestników: wymyślają zmiany, wdrażają zmiany zlecone przez zarząd, są uczestnikami zmian które wdraża ktoś inny…
 5. Jakie zmiany mają wdrażać uczestnicy (jeśli taka jest ich rola) – prosimy o przykłady takich zmian.
 6. Co jest celem szkolenia? Co powinni umieć po szkoleniu?
 7. Czy na szkoleniu mają – w ramach warsztatu – powstać plany wdrażania jakichś konkretnych zmian, które faktycznie będą wprowadzone w firmie?
 8. Jakie są główne problemy uczestników w zakresie zarządzania zmianą?
 9. Czy w przeszłości popełniono w zarządzaniu zmianami jakieś błędy, które mogą położyć się cieniem na przyszłym wdrażaniu zmian (np. kreować obawy w załodze)? Jakie?
 10. Istnieją 3 aspekty zarządzania zmianą – które mamy poruszyć na szkoleniu w jakich proporcjach i dlaczego w takich:
  • Ekonomia i strategia zmiany: czyli planowanie zmian na poziomie ogólnofirmowym, podejmowanie decyzji które zmiany są dla firmy opłacalne a które nie, szacowanie zwrotu z inwestycji (zmiany)
  • Wdrożenie zmiany: czyli operacyjne zarządzanie projektem zmiany (zorganizowanie zmiany) – bo wdrożenie zmiany to po prostu projekt
  • Przeprowadzenie ludzi przez zmiany: komunikowanie zmiany, motywowanie do zmian, minimalizacja oporu itp.
 11. Czy przechodzili szkolenia z zarządzania projektami?
  • Jeśli nie przechodzili a jednocześnie mają wdrażać zmiany – należy zadać pytania dot. zarządzania projektami i adekwatnie zmodyfikować szkolenie.
Rate this post