Od kilku godzin w starym pałacyku profesora Globusa trwało przyjęcie, na które zaproszeni byli tylko bliscy przyjaciele. Profesor, uznany geograf, świętował odebranie nagrody Nobla. Otrzymany złoty medal wystawił w eleganckiej, szklanej kasecie. Jednak dla pewności zamknął ją na klucz…

Nagle w całym budynku zgasło światło, a potem słychać było brzęk szkła. Zapadła ciemność, a potem zrobił się harmider.

Po chwili, gdy kucharka włączyła korki, w sali balowej znaleziono leżące na podłodze odłamki szkła. Kaseta była stłuczona. Medal zniknął.

Skoro jednak na wyspie nie ma policji, zadaniem graczy jest ustalenie podejrzanego, którego trzeba aresztować, nim wymknie się on z budynku…

Escape Room to pokój, w którym grupa zostaje zamknięta na zamek cyfrowy. By z niego wyjść, musi rozwiązać szereg przygotowanych wcześniej zadań. Symulacja jest niezbyt trudna „technicznie”, lecz bardzo trudna „menedżersko”. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie czasem i zadaniami. Jednak nie indywidualnie, lecz w wymiarze zespołowym.

Czasem: bo nie można skupiać się na jednym zadaniu zbyt długo, ani alokować do niego za dużo osób na raz. Wyzwań jest po prostu tyle, że trzeba ustalić priorytety, wybrać tylko najważniejsze, ustalić kolejność pracy   i harmonogram dnia (grupa sama ustala agendę gry). Na dodatek ciągle pojawiają się niespodzianki (nowe zadania, zmiany terminów) – grupa musi więc bardzo elastycznie modyfikować swój plan.

Zadaniami: bo to gra, w której krytycznie ważne jest delegowanie właściwych zadań właściwym osobom (np. kto najlepiej pracuje pod presją, kto zespołowo, kto jest decyzyjny a kto analityczny?), budowanie odpowiednio licznych podgrup, cedowanie na nich odpowiedzialności            i decyzyjności, efektywne alokowanie ich czasu do aktualnych priorytetów.

Po każdej rundzie wspólnie analizujemy pracę grupy. Szukamy usprawnień, które przydadzą się w grze i w pracy.

W czasie pięciu 30-minutowych dyskusji analizujemy:

  1. Zasady skutecznego zarządzania czasem dnia, tygodnia i miesiąca, indywidualnie i w zespole
  2. Ustalanie celów i zadań, nadawanie im priorytetów pilności i ważności, świadome rezygnowanie z zadań
  3. Krzywą sprawności działania – godzinową i dnia
  4. Blokady i bariery  efektywnego wykorzystania czasu
  5. Typologia zadań, dopasowanie różnych typów zadań do różnych osób w zespole (efektywne wykorzystanie różnorodności w zespole)
  6. Optymalna wielkość zespołu i szacowany czas dla danego zadania
  7. Radzenie sobie z nagłymi zmianami planów, przewidywanie zmian, ryzyk, wąskich gardeł
  8. Delegowanie zadań, uprawnień decyzyjnych w zespole
  9. Proste narzędzia porządkujące bałagan nadmiaru zadań

Choć dyskusje trwają tylko 2,5h, dają lepszy efekt niż klasyczny całodzienny warsztat. Uczestnicy bowiem  w samej symulacji od razu ćwiczą (próbują zastosować) poznane wnioski. Uczą się też na popełnionych przed chwilą błędach. Sami wypracowują rozwiązania (dlatego identyfikują się z nimi) i utrwalają je w grze (więc lepiej zapamiętują).

Zapraszamy na nietypowy program szkolenia z zarządzania czasem.

 

Rate this post