Oddajemy do bezpłatnej dyspozycji uczniów, szkół, uczelni i rodziców grę ekonomiczną dla nastolatków i studentów uczących się przedsiębiorczości. Powstała ona na użytek naszych szkoleń i była wielokrotnie wykorzystywana, by w interaktywny, emocjonujący, zabawowy i przyjazny sposób uczyć młodzież takich pojęć jak własna firma, rynek, zysk, konkurencja, przychody i koszty. Okazała się niezwykle skutecznym narzędziem – nawet niezainteresowane przedsiębiorczością nastolatki angażują się w nią bardziej niż w gry komputerowe. Jednocześnie „nauka przez osobiste doświadczenie” sprawia, że praktycznie wszyscy gracze mogą dobrze zrozumieć trudne początkowo pojęcia – jak np. popyt i podaż. Dlatego postanowiliśmy udostępnić grę wszystkim liceom w Polsce – by każdy nauczyciel mógł skorzystać z niej w takim zakresie i w taki sposób, jaki najbardziej mu odpowiada.

Myjnionerzy-gra-szkolenie-symulacja

Symulacja „Myjnionerzy” pozwala uczestnikom sprawdzić się w roli właściciela: stratega i decydenta.

Można prowadzić tylko jedną rundę gry (trwa to ok. 60-70 minut, trzeba więc zblokować dwie lekcje) lub oprzeć na niej więcej lekcji i omówić kilka różnych tematów (np. prowadząc drugą rundę gry w kolejnym tygodniu).

Zachęcamy do korzystania z gry, w szczególności przeprowadzenia jej na jednej z pierwszych lekcji przedsiębiorczości w danej klasie. To sprawi, że grupa będzie bardziej zainteresowana, pozytywnie nastawiona do nauki i łatwiej jej będzie zrozumieć wiele zagadnień ekonomicznych. A dla Państwa prowadzenie lekcji będzie łatwiejsze, przyjemniejsze i da więcej satysfakcji. 

 

BEZPŁATNA LICENCJA NA PROWADZENIE GRY W SZKOLE – ZASADY LICENCYJNE

Każdy może bez ograniczeń i bez ponoszenia opłat licencyjnych prowadzić grę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i policealnych, oraz studentów wszelkich uczelni na studiach licencjackich i magisterskich. Grę można też nieodpłatnie wykorzystywać na szkoleniach dla osób bezrobotnych oraz w pozaszkolnej pracy rozwojowej z młodzieżą. Grę można bez ograniczeń wykorzystywać w domu na użytek prywatny.

Zabronione jest wykorzystywanie bez zgody autora gry lub jej fragmentów lub adaptacji w sytuacjach innych niż opisane powyżej, w szczególności na jakichkolwiek szkoleniach dla osób dorosłych, studiach podyplomowych, spotkaniach integracyjnych, konferencjach itp. Zabronione jest też wykorzystywanie jakichkolwiek elementów gry do celów komercyjnych.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Instrukcja dla sędziego
Myjnionerzy-karty do gry
Myjnionerzy-regulamin gry
Tabele kosztów

5/5 - (1 vote)