Organizując zajęcia z zarządzania, planowania lub myślenia strategicznego, w każdym naszym projekcie dopasowujemy program odpowiednio do oczekiwań pracodawcy i samych uczestników. Naszą współpracę rozpoczniemy od wywiadu telefonicznego – i zadania serii pytań.

 Poniżej prezentujemy zestaw pytań, które najczęściej stawiamy przed przygotowaniem pierwszej oferty szkolenia z zarządzania strategicznego.

 1. Co jest celem szkolenia:
  1. nauczenie rozumienia strategii firmy, nauczenie biznesowego spojrzenia
  2. nauczenie jak budować strategię od nowa
  3. pokazanie narzędzi do analizy strategicznej (np. macierz BCG) i planowania strategicznego
 2. Czy uczestnicy znają strategię firmy? Jak dobrze?
 3. Czy strategia była ostatnio zmieniana? Będzie? Jeśli tak – to czy uczestnicy mieli / będą mieć udział w tworzeniu nowej strategii? Jaki?
 4. Co grupa już wie o zarządzaniu strategicznym?
 5. Jaki jest zakres zarządzania strategicznego na ich stanowiskach – tylko wdrażają strategię, mogą współtworzyć strategię, inny
 6. Jaki jest % ludzi po zarządzaniu, ekonomii, MBA…
 7. Z czym (w zakresie tworzenia lub wdrażania strategii) uczestnicy mają najwięcej problemów?
 8. Jakie obszary wiedzy o ZS już mają opanowane i nie należy ich powielać?
 9. Jaki jest poziom wiedzy grupy o makroekonomii, inwestycjach, zarządzaniu finansami

 

Rate this post