Przygotowując szkolenie zamknięte z efektywności osobistej i zarządzania czasem, w każdym naszym projekcie dopasowujemy harmonogram spotkania odpowiednio do sytuacji szkolonej firmy. Wszystko zaczyna się od postawienia Państwu jako klientowi kilku pytań.

Oto zestaw pytań, które zwykle stawiamy przed przygotowaniem pierwszej oferty szkolenia z zarządzania czasem.

  1. Jaki jest preferowany system zarządzania ? (zcentralizowany – wszystkie decyzje podejmuje Zarząd, słaba decyzyjność szkolonego uzależniona od zwierzchnika, duża samodzielność)
  2. Na jakich stanowiskach zatrudnieni są uczestnicy szkolenia ? (Ważne aby określić w jakim stopniu szkolony w trakcie pracy ma wpływ na samodzielne planowanie czasu, ile czasu „musi” poświęcić na wykonywanie poleceń zwierzchnika.
  3. Czy ludzie pracują projektowo, czy nie? Jeśli tak – to czy projekt jest głównym zajęciem, czy równoległym z codzienną pracą (ile czasu % na projekt)
  4. Jak wygląda system planowania i oceny – jak często się planuje, jak wygląda formatka planistyczna, mierniki realizacji celów i co się dzieje pod koniec okresu (ocena i co z niej wynika)
  5. Czy uczestnicy planują sami (sami wyznaczają cele) czy z przełożonym, kto dokonuje oceny
  6. Czy pracownicy współzależni wobec siebie uzgadniają swoje cele i planowanie czasu?
  7. Jaki cel stawia przed szkoleniem organizator ? czy dotyczą one wszystkich szkolonych ?
  8. Na jakie zagadnienia z zakresu Gospodarowania czasem należałoby zwrócić szczególną uwagę?
  9. Jakie tematy z zakresu „zarządzanie czasem” interesowałyby uczestników szkolenia i dlaczego ?
  10. Jaki są największe problemy z zarządzaniem czasem?
Rate this post