Firma Training Projects przeprowadziła w 2017 roku, dla menedżerów naszej firmy program szkoleniowy Frontline stanowiący część wewnętrznego programu rozwoju umiejętności kierowniczych i przywódczych. Program został opracowany na podstawie szkolenia, w którym Rafał Szczepanik z Training Projects brał udział w ramach międzynarodowego spotkania menedżerów Mann+Hummel.
W kolejnym etapie projektu trener poprowadził kilkudniowe warsztaty dla 50 menedżerów i przekazał treści globalnego programu M+H, dostosowując jego elementy do polskiej kultury.
Program obejmował następujące zagadnienia:

  • style uczenia się i bariery przed nauką
  • formy komunikacji menedżerskich i różne typy rozmów z podwładnymi
  • kwadrat komunikacyjny Von Thuna i jego zastosowanie w trudnych rozmowach
  • rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami u menedżera i w zespole
  • metody budowania zaufania w zespole
  • gry symulacyjne dot. przywództwa i komunikacji

Na uwagę zasługuje doskonała organizacja oraz zaangażowanie i pasja, z jaką Rafał Szczepanik wpierał dział personalny w organizacji międzynarodowego projektu szkoleniowego. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili kompetencje trenera, a gry symulacyjne włączone do warsztatów spotkały się z dużym zainteresowaniem grupy. Biorąc pod uwagę opinie uczestników, zdecydowaliśmy, że kolejne projekty szkoleniowe będą również organizowane we współpracy z firmą Training Projects.
Z poważaniem,
Gabriela Pawłowska
HR Specialist

Referencje MannHummel

Rate this post