Nasze materiały (wykłady video i ćwiczenia) mogą pomóc Ci prowadzić lekcje z zakresu innowacyjności, pracy w zespole i szeroko pojętych kompetencji społecznych oraz efektywności osobistej.

Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i średnich,  oraz uczelni wyższych, mogą wykorzystywać materiały edukacyjne Fundacji Training Projects bezpłatnie – w przypadku użytku niekomercyjnego (zajęcia dla uczniów i studentów).  Dotyczy to także niekomercyjnych zajęć pozaszkolnych (np. koła naukowe, obozy edukacyjne, terapia, doradztwo zawodowe, projekty non profit, działalność fundacji itp.).

Materiały można przechowywać, kopiować, przekazywać innym nauczycielom, samodzielnie przerabiać. Licencja na wykorzystywanie niekomercyjne jest wieczysta i nieograniczona co do ilości uczniów, albo lekcji.

Zakazane jest wykorzystanie otrzymanych materiałów na studiach podyplomowych i MBA, kursach i szkoleniach komercyjnych, pracy doradczej i coachingowej, oraz we wszelkiej innej komercyjnej działalności.  Zgodę na użytek komercyjny można uzyskać w zamian za przekazanie wpłaty (datku) na fundację WOŚP, jej wysokość zależy od sposobu wykorzystania materiałów.

By otrzymać dostęp do materiałów (wykłady video, formularze ćwiczeniowe itp.) prosimy o kontakt pod adresem rafal@rafalszczepanik.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, jej numer i miasto. W odpowiedzi prześlemy link dostępowy do materiałów.

E-mail kontaktowy nie będzie wykorzystywany do celów innych niż przesłanie linka dostępowego, oraz informowanie o udostępnieniu dla nauczycieli kolejnych (nowych lekcji). Dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani udostępniane innym podmiotom.  

Rate this post